NYHETER

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta/visa hur skolan arbetar med dans och integration. De bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor, har chans att erhålla 10 000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten eller medverka i den nationella Dans i skolan-biennalen 2018.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Delta i Utmaningen
För att anta utmaningen ska ni senast 1 december 2017 mejla in er beskrivning (max 1 A4-sida + ev en kort film eller bilder) till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro: info@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad.

Läsåret 2017–18 ger Luleå tekniska universitet fristående kursen DANS I SKOLAN, 7,5 hp. Kursen vänder sig till lärare och förskolepersonal som vill få kunskaper för att kunna arbeta med dansen som uttrycksform i skola och förskola.

Intresset för dans i skolan och förskolan ökar och fler får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.

Distansutbildning läsåret 2017-2018
Kursen är en distansutbildning under läsåret 2017–2018 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan och eller dans i förskolan.

Den fristående högskolekursen Dans i skolan är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen riktar sig till lärare och förskolepersonal från hela landet samt lärarstudenter.

Kursinnehåll
I kursen kommer dansens betydelse för barns utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
 
Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4–5 tillfällen fredag - lördag eftermiddag vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. eller på annan ort. t.ex. Skellefteå och Stockholm.

Anmälan till kursen
7,5 Högskolepoäng, Dans i skolan
Fortsättningskurs på grundnivå
Anmäl dig via länken här, ange A0010G.
Sista ansökningsdag är 16 oktober 2017.

Mer information
Ladda ner flyer
Information på LTU:s hemsida

Den sjätte Dans i skolan-biennalen "Dans i skolan i Norden" och en nordisk forskningskonferens äger rum 7-9 maj 2018 i Piteå och Skellefteå.

Barn, ungdomar, lärare, forskare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv bjuds in för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Mer information och program kommer, boka in datumen redan nu!

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Skellefteå kommun med stöd av Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Ladda ner flyer om Biennalen 2018 om du vill skriva ut och sprida informationen.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Bland de kommuner och skolor som tilldelas medel för Skapande skola-projekt i årets omgång, har 222 projekt ett inslag av dans. Totalt fördelas 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning.

”Det är glädjande att dansen tar så stor plats inom Skapande skola och att mer än 200 projekt har en danskomponent!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet dans i skolan. ”Det visar att dansen har en självklar plats i skolan och att intresset bland kommunerna är stort.”

Skapande skolan-bidraget som fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. och 91 procent av kommunerna söker bidraget varje år.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever och det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Dansmanifestation i Hallstahammar Dansmanifestation i Hallstahammar

Hundratals skolbarn i Kiruna och Hallstahammar manifesterade tillsammans dansens betydelse i skolan genom att dansa på torget i Hallstahammar, och i Kirunas stadshus.

Dans och integration
Skolbarnen i Hallstahammar dansade på Hammartorget för att manifestera dans och integration inom ramen för Skapande-skola-projektet "Dans – demokrati – identitet" som syftar till att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Totalt deltog 500 elever från årskurs 1–4 och årskurs 7 på kommunens alla skolor som deltagit i projektet i dansmanifestationen.

VLT skriver om dansmanifestationen.

Dans i Kirunas stadshus
Samma dag, den 31 maj, deltog 330 skolbarn i en dansmanifestation i Kirunas stadshus för att visa dansens självklara plats på skolschemat. Elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare intog Stadshuset i Kiruna med sin dans. 

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna var ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället. I manifestationen deltog också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna arrangerades av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Här rapporterar Sameradion & SVT Sápmi om dansmanifestationen.

Besök Institutet Dans i skolans bildarkiv på Flickr med bilder fria att använda för redaktionellt material om fotografens namn anges.