Loggan, röd med vit text

NYHETER

Intresset för dansträning i skolan ökar berättar Cecilia Björklund Dahlgren i  en intervju med SR:s Kulturnytt i P4 i samband med satsningen #dansamedp4. 

Hittills har 120 kommuner anställt professionella danslärare som låter barnen möta dansen som uttrycksform.

Till hösten kan fler barn få chansen att dansa i förskolan när Kulturrådet satsar på dansen i skolan, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå Universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Lyssna till intervjun i SR.

När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Program med många medverkande
Med 2018 års Dans i skolan-biennal 7-9 maj i Skellefteå och Piteå fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever. Bland programpunkterna finns också dansföreställningar där bredd och elit möts, workshops i GAGA med internationella danskonstnärer, dansforskning, samtal, inspirerande exempel på dans i skolan från förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium till högskola. Ledorden för Biennalen är Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Internationella danskonstnärer medverkar och bredd och elit möts i dansen. Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Nationell mötesplats
Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 
2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Dansa en bok är en metod som på ett annorlunda sätt visar hur du kan göra läsningen och läsinlärningen lustfylld för barn.

Dansa en bok gör fortbildningsworkshop för pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och läsning. I workshopen får du tips och idéer till hur du kan använda dans och musik som verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barn.

Material och handledning
Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet och består av en enkel handledning och nyskapad musik av Peter Lagergren. Metoden kan användas till till valfri bok och du behöver ingen tidigare danserfarenhet.

Dansa en bok erbjuder också fristående workshop med en barngrupp där vi Dansar en bok.

Mer information
www.regionuppsala.se/dansaenbok
www.dansaenbok.se
Om dansa en bok (pdf)

Patrik Häggkvist Patrik Häggkvist

Institutet Dans i skolan gör i samarbete med Luleå tekniska universitet en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017.

Under vårterminen 2016 följde Institutet upp de 52 som examinerats från LTU. Först i denna uppföljning vårterminen 2018 finns även de två första årgångarna utexaminerade från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm med.

Resultatet kommer att presenteras i vår under Dans i skola-biennalen 7-8:e maj i Skellefteå och Piteå.

Nyutexaminerade får jobb som danslärare
Den förra uppföljningen (VT 2016) visade att närmare 90 % av de utexaminerade på LTU:s danslärarutbildning i Piteå var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och kulturskolor.

Mer information
För mer information eller för att delta i uppföljningen, maila info@dansiskolan.se.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.
 
Nu debatteras rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan!”. Detta är särskilt viktigt för de barn och ungdomar som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande och eller lider av psykisk ohälsa.

Mer dans i skolan!
När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Med 2018 års Dans i skolan-biennal fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Mer information
Här finns mer information om Biennalens program och anmälan.

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har befordrats till professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet.

— Professuren i danspedagogik är ett otroligt viktigt erkännande för dansen, danspedagogiken och utvecklingsarbetet Dans i skolan, säger professor Cecilia Björklund Dahlgren om utnämningen.

— Min vision är att alla elever ska få tillgång till dansen som konstform i skolan på samma vis som eleverna möter litteraturen, musiken och bilden. Jag gläds åt allt jag har kunnat åstadkomma inom området danspedagogik och Dans i skolan (förskola, grundskola, gymnasium och högskola). Jag är ivrig att vidareutveckla och stärka området tillsammans med kommuner, skolor, högskolor, näringsliv och utbildnings-och kulturdepartementet där utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola är ett prioriterat område.

Cecilia Björklund Dahlgren fick högre utbildning i dans vid Operans Balettelevskola, London Contemporary Dance School och vid Ecole superieure de la danse classique i Cannes. Tidigt väcktes intresset för danspedagogik och koreografi för barn och ungdomar och det blev ett omfattande turnerande med Bolidenbaletten i många länder bl.a. i franska kulturhus och på Lincoln Center i New York. I slutet av 70-talet tog Cecilia danspedagogexamen vid Statens Dansskola, nuvarande Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.
Hon har drygt 40 års kunskaper och erfarenheter från danskonstens område. Exempel på några viktiga insatser för utvecklingen av danspedagogiken och Dans i skolan som Cecilia gjort:

 • pionjärarbete med danskonst för och med barn och ungdomar och startat obligatorisk dansundervisning i grundskolan i Skellefteå kommun, den första i landet samt utarbetat en särskild metodik för arbetsfältet
 • bedrivit kunskapsbildningsarbete och opinionsbildning som bl.a. resulterat i att Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att ansvara för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan under hennes ledning som riksdanskonsulent 1986–2009
 • skapat en starkare infrastruktur för danskonsten genom inrättandet av regionala danskonsulenter som idag finns i 19 regioner för att främja danskonsten regionalt med ett särskilt starkt uppdrag för barn och unga
 • tagit initiativ till dans i den akademiska världen och koordinerat projekt och fristående kurser så att dansen som konstform har introducerats vid flera lärarutbildningar och högskolor
 • tagit initiativ till och skapat Sveriges första Danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet, Campus Piteå (metodutvecklingsarbete, vidgad syn på danskonst, danspedagogik och helhetssyn på dansen och dess betydelse i lärarutbildning och samhällsutveckling)
 • tagit initiativ till och är stiftare tillsammans med Piteå kommun för Stiftelsen Institutet Dans i skolan som har ett regeringsuppdrag där Cecilia är verksamhetschef
 • bedriver nationellt och internationellt nätverksbyggande (Dans i skolan-biennaler, sommarakademier, nordiska forskningskonferenser, europeiskt nätverk, Dans i skolan-manifestationer)
 • har tillsammans med styrelsen för Institutet Dans i skolan tagit initiativ så att Luleå tekniska universitet, Institutet Dans i skolan, Piteå kommun och Skellefteå kommun bygger upp en Nationell Plattform för Dans i skolan med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord
 • har sedan 80-talet upprättat och vårdat kontakter med externa finansiärer och som till dags dato genererat en betydande summa för främjande av dans för barn och ungdomar i skola och högskola.

Cecilia Björklund Dahlgren har sedan 2008 varit universitetslektor på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och hon är även verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Sedan 2003 har Cecilia Björklund Dahlgren varit drivkraften bakom utvecklingen av Sveriges första danslärarutbildning vid LTU med ämnen såsom: Dansgestaltning, ämnesdidaktik, danskunskap, dansens estetik och historia, Koreografi för barn och unga och verksamhetsförlagt lärande. Från LTU examineras en helt ny lärarkategori, dansläraren. 92% av de utbildade danslärarna från LTU i Piteå får direkt efter examen spännande tjänster runt om i landet.

Tidigare anställningar och uppdrag innefattar verksamhetsledare, Nationella programmet Dans i skolan där Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt främjande av god hälsa för barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet samverkade och uppdraget som riksdanskonsulent vid Kulturrådet.

Cecilia Björklund Dahlgren har även varit expert till Universitetskanslersämbetet och Högskoleverket vid examenstillståndsprövning i dans, haft uppdrag som ämnessakkunnig i dans att bedöma examensrättsprövning vid ansökningar om tillstånd att få ge ämneslärarexamen i dans för gymnasieskolan och expert till Högskoleverket vid examenstillståndsprövningar av nya lärarexamina 2010. Uppdrag som ämnessakkunnig att bedöma examensrättsprövningar från landets samtliga lärosäten med estetiska ämnen (bild, musik, slöjd, teater, idrott och dans).
Intresset för danspedagogik och Dans i skolan ökar:

 • 110 kommuner har dans på schemat under professionell ledning
 • Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU
 • Dansläraren – en helt ny lärarkategori
 • Forskning inom området Dans i skolan utvecklas
 • Nationell plattform för Dans i skolan under uppbyggnad
 • Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

— Det känns helt fantastiskt att bli befordrad till professor i danspedagogik på konstnärlig grund! Nu kan vi tala om Genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen och genom en professor i danspedagogik vid LTU får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund (LTU)

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15

Inom tre år ska alla elever i Stockholms grundskolor ha 60 minuters rörelse varje skoldag.

Nu blir daglig fysisk aktivitet verklighet för alla Stockholms elever. I november beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad om en särskild satsning på daglig rörelse i Stockholms skolor som innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.

Under våren 2017 presenterade regeringen "Samling för daglig rörelse i skola" och som ett led i detta satsar nu Stockholms stad på att föra in daglig rörelse i skolan.

Mer dans i skolan

”Det är glädjande att skolan satsar på mer rörelse dagligen. När regeringen och Stockholms stad säger mer rörelse i skolan, säger vi mer dans i skolan”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Beslutet innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.
 
Mer information
Här finns fler artiklar om satsningen på daglig rörelse i skolan i Stockholm:

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 15 december 2017

Det blir ett möte i dans när elever från Västerholmsskolan i Skärholmen, Sameskolan i Kiruna, Kungsholmens grundskola och Storkyrkoskolan manifesterar dansens självklara plats i skolan i Juldansen på Nordiska museet 18 december 2017.

Regeringen lyfter fram hälsa och rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan! och Stockholms stad satsar på rörelse i skolan varje dag för alla skolor i kommunen. Detta är särskilt viktigt för de barn som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande.

”När regeringen och Stockholms stad säger ’mer rörelse i skolan’ säger vi ’mer dans i skolan’! Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner och skolor så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan under ledning av danslärare och att möta dansen som scenkonst”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Juldansen på Nordiska museet är också ett möte i dans och musik mellan bredd och elit när barnen dansar in julen och får möta konsertpianisten Roland Pöntinen. Dans är kommunikation och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande!

Plats/Tid: Nordiska museet, måndagen den 18/12 kl. 13.00.
Pressmöte med Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren och styrelseordförande Björn Sprängare samt rektorer kl. 14.00 på Nordiska museet.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

Målen för Institutet Dans i skolan är

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.
   

Företagsledaren Björn Sprängare har utsetts till ny ordförande för Institutet Dans i skolan och påbörjar sitt uppdrag 1 januari 2018.
 
”I dansen får barnen röra sig, utveckla sin fantasi och kreativitet och samspela med andra. I dagens samhälle betyder det mycket för barnens utveckling och jag vill gärna bidra till att fler barn upptäcker dansens möjligheter och glädje”, säger Institutets nye ordförande Björn Sprängare om utnämningen.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

 • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
 • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 
”Vi är stolta och glada att välkomna Björn Sprängare som ordförande i styrelsen som med gedigen erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och kulturområde kommer att berika styrelsens verksamhet i att främja mer dans i skolan. Vi arbetar för att dessa frågor lyfts högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.
 
Björn Sprängare ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

I styrelsen sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Mer information om styrelsen.

Etiketter: styrelsen

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta/visa hur skolan arbetar med dans och integration. De bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor, har chans att erhålla 10 000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten eller medverka i den nationella Dans i skolan-biennalen 2018.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Delta i Utmaningen
För att anta utmaningen ska ni senast 1 december 2017 mejla in er beskrivning (max 1 A4-sida + ev en kort film eller bilder) till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro: info@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad.

Läsåret 2017–18 ger Luleå tekniska universitet fristående kursen DANS I SKOLAN, 7,5 hp. Kursen vänder sig till lärare och förskolepersonal som vill få kunskaper för att kunna arbeta med dansen som uttrycksform i skola och förskola.

Intresset för dans i skolan och förskolan ökar och fler får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.

Distansutbildning läsåret 2017-2018
Kursen är en distansutbildning under läsåret 2017–2018 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan och eller dans i förskolan.

Den fristående högskolekursen Dans i skolan är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen riktar sig till lärare och förskolepersonal från hela landet samt lärarstudenter.

Kursinnehåll
I kursen kommer dansens betydelse för barns utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
 
Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4–5 tillfällen fredag - lördag eftermiddag vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. eller på annan ort. t.ex. Skellefteå och Stockholm.

Anmälan till kursen
7,5 Högskolepoäng, Dans i skolan
Fortsättningskurs på grundnivå
Anmäl dig via länken här, ange A0010G.
Sista ansökningsdag är 16 oktober 2017.

Mer information
Ladda ner flyer
Information på LTU:s hemsida

Den sjätte Dans i skolan-biennalen "Dans i skolan i Norden" och en nordisk forskningskonferens äger rum 7-9 maj 2018 i Piteå och Skellefteå.

Barn, ungdomar, lärare, forskare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv bjuds in för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Mer information och program kommer, boka in datumen redan nu!

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Skellefteå kommun med stöd av Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Ladda ner flyer om Biennalen 2018 om du vill skriva ut och sprida informationen.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Bland de kommuner och skolor som tilldelas medel för Skapande skola-projekt i årets omgång, har 222 projekt ett inslag av dans. Totalt fördelas 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning.

”Det är glädjande att dansen tar så stor plats inom Skapande skola och att mer än 200 projekt har en danskomponent!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet dans i skolan. ”Det visar att dansen har en självklar plats i skolan och att intresset bland kommunerna är stort.”

Skapande skolan-bidraget som fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. och 91 procent av kommunerna söker bidraget varje år.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever och det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Dansmanifestation i Hallstahammar Dansmanifestation i Hallstahammar

Hundratals skolbarn i Kiruna och Hallstahammar manifesterade tillsammans dansens betydelse i skolan genom att dansa på torget i Hallstahammar, och i Kirunas stadshus.

Dans och integration
Skolbarnen i Hallstahammar dansade på Hammartorget för att manifestera dans och integration inom ramen för Skapande-skola-projektet "Dans – demokrati – identitet" som syftar till att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Totalt deltog 500 elever från årskurs 1–4 och årskurs 7 på kommunens alla skolor som deltagit i projektet i dansmanifestationen.

VLT skriver om dansmanifestationen.

Dans i Kirunas stadshus
Samma dag, den 31 maj, deltog 330 skolbarn i en dansmanifestation i Kirunas stadshus för att visa dansens självklara plats på skolschemat. Elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare intog Stadshuset i Kiruna med sin dans. 

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna var ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället. I manifestationen deltog också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna arrangerades av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Här rapporterar Sameradion & SVT Sápmi om dansmanifestationen.

loading...