Styrelse

Stiftelsen Institutet Dans i skolan leds av en styrelse som har ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av ledamöter från kulturområdet, danskonsten, Piteå kommun, privata aktörer och näringsliv.

Christer Wiklund, ordförande

Fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Christer Wiklund var under sin tid som prefekt för Musikhögskolan i Piteå med i uppbyggnaden av nya utbildningar och forskning, samt tillkomsten av företagsbyn Acusticum. Wiklund invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien den 12 maj 2014.
 

Cecilia Björklund Dahlgren, ledamot

Universitetslektor och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan. Representerar dansområdet.

Monica Johansson, ledamot
Har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Monica representerar inte enbart Luleå tekniska universitet med ansvar för Danslärarutbildningen i Piteå utan också universitetsvärlden i stort.

Anna Lindqvist, ledamot
Har disputerat i pedagogiskt arbete med avhandlingen Dans i skolan om genus, kropp och uttryck är universitetslektor och arbetar som biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Anna har kunskaper inom Dans i förskolan och hon representerar dans, danspedagogik och forskning inom området Dans och lärande.

Ylva Sundkvist, ledamot
Kommunchef i Piteå, och tidigare divisionschef för Närsjukvården i Norrbottens läns landsting representerar stiftaren Piteå kommun. Ylva representerar inte enbart Piteå kommun utan också kommunal och regional verksamhet i stort.

Elisabeth Sörhuus, ledamot
Tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under  alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor. Representerar skolan.