Vad är dans i skolan?

  • Dans är kommunikation.
  • Dansen ger barn och ungdomar möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder och känslor, både som individ och grupp.
  • Dans stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet.
  • Dans är glädje! Det är roligt att dansa!
  • Dans är ett eget kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel historia, matematik och språk.
  • Dans ger barn och ungdomar stärkt självkänsla.
  • Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.