Loggan, röd med vit text

Forskningskonferens 9/5

Studio Acusticum, Musikhögskolan i Piteå

Forskningsdagen arrangeras inom ramen för Dans i skolan-biennalen som ett steg i utvecklingen av ett nordiskt nätverk för forskning inom området Dans i skolan. 

8.30    Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd hälsar välkomna     

  • Anna Lindqvist, fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan och biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
  • Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 
  • Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet
  • Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Lule tekniska universitet och verksamhetschef vid Institutet Dans i skolan
  • Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans vid Karolinska institutet och Uppsala universitet
  • Lena Hammergren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)


8.45 – 9.30    Key note speaker: Moving feeling bodies
Dr Bruna Petreca, verksam vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt Brasilien. Mikrofenomenologiskt perspektiv.

9.30 – 10.10    Kroppskoll
Eva Bojner Horwitz, associerad professor och kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet tillsammans med danslärarstudenter från Danslärarutbildningen vid LTU.

10.10 – 10.30    Kaffe

10.30 – 11.00     Hyllning till Isadora – den moderna dansens födelse
I en levande tradition framför dansaren Lilly Zetterberg och konsertpianisten Roland Pöntinen Isadora Duncans berömda koreografier till musik av Chopin, Gluck, Brahms m.fl.

11.00 – 12.00     Forskning inom Dans i skolan i Norden

Skillnader förkroppsligade genom dans
Isto Turpeinen, doktor i danskonst vid Konstuniversitet i Helsingfors, Finland

Pojkar och dans i förskola och skola
Anna Lindqvist, universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Sverige

Barnet är närvarande – barn och unga som koreografer och koreografiskt material
Laura Navndrup Black, doktorand vid Universitetet i Agder, uddannelsesansvarlig for danseformidling på Den Danske Scenekunstskole, Danmark

Inkluderande dans, kroppsligt lärande, estetiska läroprocesser, koreografiska processer och konstnärlig forskningsmetodologi
Tone Pernille Østern, doktor i danskonst, konstnärlig ledare för Inclusive Dance Company och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00    Exempel på Dans i skolan-forskning i Sverige

Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa
Torun Mattsson, lektor i idrottsvetenskap och prefekt för institutionen idrottsvetenskap, Malmö universitet

Dans och genus i grundskolan
Märtha Pastorek Gripson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet 

Bedömning i dansundervisning 
Ninnie Andersson, Fil. Doktor i pedagogik

Vem får dansa? – en studie av en konstnärlig process i en inkluderad dansensemble
Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans vid Stockholms konstnärliga högskola

14.00 – 14.15    Paus med frukt och dryck

14.15 – 14.30    Metoder för dansforskning
Eva Bojner Horwitz, KI och Uppsala universitet och Lena Hammergren, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

14.30 – 15.15    Forskning för Dans i skolan i Norden
Panelsamtal för att utveckla idéer och strategier för att lyfta det gemensamma nordiska samarbetet för att främja forskning inom området Dans i skolan. Inledning med Bengt Olsson och Christer Wiklund som presenterar hur den musikpedagogiska forskningen startades och har utvecklats i Norden. I panelen medverkar representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

15.15-15.45    Kaffe och mingel
16.00 och senare går flygtaxi till Luleå, Kallax.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till Biennalen 2018, senast den 30 april. Begränsat antal platser och vissa workshops blir snabbt fyllda, så anmäl dig så snart som möjligt.

Program