Loggan, röd med vit text

Internationell plattform för Dans och lärande utvecklas i Piteå!

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 11 mars 2013

 

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet har tagit initiativ till en internationell plattform för dans med utgångspunkt i dans och lärande.

 

Genombrott för dans och lärande i Sverige!

Norrbotten och Västerbotten visar vägen och i synnerhet Piteå.

 

  • Bredd och elit hand i hand stärker danskonsten
  • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten, Piteå med uppdrag att främja intresset och öka ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
  • 110 kommuner har introducerat dans på schemat i Sverige och kommunerna i norr har varit trendsättare t.ex. Skellefteå, Piteå och Kiruna
  • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
  • Danslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete runt om i landet
  • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas vid LTU i Piteå
  • Internationellt nätverksbyggande stärker danskonsten

 

Piteå kommun, Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en Dansmanifestation i Piteå den 13 mars kl. 11-16 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Syftet är:

  • att synliggöra dansen i samhällsutvecklingen och lyfta fram den internationella plattformen för dansutveckling som nu tar form i Piteå.
  • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterar sina verksamheter med dans i skolan.

Program och mer information finns här.

 

Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan, Snickargatan 20 Piteå

Onsdag 13 mars kl. 11.45

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna