Loggan, röd med vit text

Manifestation i Piteå med dansen i fokus! – Satsning på Internationell plattform för Dans och lärande

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Manifestationen resulterade i

  • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterade sina verksamheter med dans i skolan.
  • att lärare och dansverksamma deltog i workshops i Dansmatte, Streetdans och i Klassisk balett.
  • att förslaget om Svenska Balettskolan Norr diskuterades: yrkesdansarutbildning från åk 4 i grundskolan, som idag endast finns i Piteå, ska eventuellt kunna involvera flera kommuner.
  • att en planering för Dans i skolan-Biennal 2014, inom ramen för Kulturhuvudstadsåret, ska genomföras där Norrbotten och Västerbotten visar övriga Sverige att man är ledande inom området dans och lärande.
  • att den internationella Plattformen för Dans och lärande som nu formeras när Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Institutet Dans i skolan samverkar synliggjordes.
  • att Peter Roslund, ordförande i kommunstyrelsen i Piteå, berättade om ett förslag till ny scen, dansens egen blackbox och whitebox och presenterade Piteå som en unik danskommun med stort intresse i att samverka med landets övriga kommuner .
  • att Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och grundare av Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU, uppmuntrade kommunerna att ta kontakt med institutet för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.
  • att kommunerna ska utse en kontaktperson som ska kommunicera med Plattformen för Dans och lärande.
  • att kommunerna och deltagarna vid manifestationen var överens om att samverkan mellan bredd och elit är nödvändig för att stärka danskonsten.
  • att nätverksbyggandet mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten stärktes.

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner information.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna