Loggan, röd med vit text

DANS OCH TILLVÄXT -Manifestation för dansutveckling i Norrbotten!

Piteå den 22 november 2013

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) med Danslärarutbildningen i Piteå arrangerar en manifestation för politiker, tjänstemän, rektorer. lärare, dansutövare och övriga intresserade.

Syftet är:

  • att synliggöra det som händer i Norrbotten inom dansområdet
  • att presentera intresse och ansvarstagande för dansutvecklingen i samhällsutvecklingen
  • att lyfta fram kommunerna i Norrbotten när politiker m.fl. presenterar hur dansen utvecklas och vilka förväntningar som finns.
  • att visa dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande, och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten
  • att diskutera samverkan inom dansområdet i Norrbotten med utgångspunkt i nätverksbyggande mellan kommunala, regionala, nationella och internationella aktörer.


Dansmanifestationen äger rum den 22 november kl. 13-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

Utöver mötet som arrangeras för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, företagare och övriga intresserade, erbjuds också dansworkshops för dansverksamma parallellt i klassisk balett, jazzdans och i flamenco.

Pressmöte kl. 12.50 i stora danssalen med

Erik Höglund                                     Sam Nilsson
Prefekt LTU                                        ordförande Institutet Dans i skolan

Cecilia Björklund Dahlgren              Peter Roslind
Verksamhetschef Institutet              Kommunalråd Piteå kommun
Dans i skolan

Kontakt: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, tel. 070 586 1515

Manifestationen ger inspiration, kunskap, erfarenhetsutbyte, utvecklade nätverk och möjlighet att diskutera hur vi gemensamt ska stärka dansen i hela länet, t.ex. ta kontakt med Institutet Dans i skolan och Danslärarutbildningen i Piteå för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna

Etikettmoln