Loggan, röd med vit text

NYHETER

2005

Nu öppnar skolan dörren på allvar för dansen! Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige har tagit initiativ till ett gemensamt utvecklingsprogram med dans i skolan för perioden 2005–2009. Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde.

 

Läs mer i Kulturrådets pressmeddelande (25 april 2005).

Etiketter: dans i skolan

Mer information

Nyhetsarkiv