Loggan, röd med vit text

NYHETER

2005 > 04

Nu öppnar skolan dörren på allvar för dansen! Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige har tagit initiativ till ett gemensamt utvecklingsprogram med dans i skolan för perioden 2005–2009. Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde.

 

Läs mer i Kulturrådets pressmeddelande (25 april 2005).

Etiketter: dans i skolan