Loggan, röd med vit text

NYHETER

2011

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 16 december 2011

Vi bjuder in pressen till juldans på Nordiska Museet 19 december 2011. Ett unikt möte i dans mellan elever från Skärholmen och Stockholms innerstad manifesterar dansens självklara plats på skolschemat.

 

Barnen dansar in julen och får också möta två av Sveriges främsta musiker pianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst som medverkar i programmet.

 

"Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar världspianisten Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

 

Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit.

 

Plats/Tid: Nordiska museet 19/12 kl.13.00. Det kommer att finnas möjlighet att möta de medverkande vid ett pressmöte kl. 14.00.

 

Välkomna!

 

Kontakt för intervjuer med medverkande:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Nordiska museet.

 

Målen för Institutet Dans i skolan är
- att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
- att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

 

Etiketter: press, juldans, dans i skolan

DANS I SKOLAN-BIENNALEN i Kiruna blir ett spännande möte för dansande elever, lärare, nationella och internationella danskonstnärer, rektorer, danslärare, forskare beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det blir dansföreställningar, workshops, seminarier och dessutom spännande upplevelser med utgångspunkt i snö och is i Jukkasjärvi, Ice Hotel.

Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth har redan tackat ja och ni andra bör boka in er så snart som möjligt för att hitta resor och boende.

 

Nu när hela utbildningsväsendet befinner sig i en avgörande reformering är det lysande att Dans i skolan-Biennalen 2012 arrangeras just i Kiruna 9-10 februari 2012. Alla spännande diskussioner om centrum och periferi vänder vi upp och ner på och utmanar kommuner, staten och näringslivet att ta ett ökat ansvar för "Barn, dans och framtidstro".

 

I Kiruna vill man utveckla Sveriges bästa skola och det går inte utan kulturen, och särskilt inte utan dansen. Kiruna, som är lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, utvecklar just nu dans på schemat i alla sina skolor. (Karesuando, Vittangi, Svappavaara, Övre Sopporo, Abisko m.fl. )

LKAB engagerar sig för att skapa en attraktiv uppväxtmiljö för barn och unga i Malmfälten. "Barn, kultur och framtidstro" är en förutsättning för samhällsutvecklingen och detta vill fler diskutera just i Kiruna i den vackra midvintern 2012. Det är viktigt att manifestera barns rätt till kultur, identitetsskapande och framtidstro och samtidigt visa att flera aktörer samverkar.

 

Läs mer och anmäl dig!

Institutet Dans i skolans ordförande Sam Nilsson, tidigare chef för SVT, tilldelades i torsdags, 17 november, Stålbjörnen 2011 av Stiftelsen Björn Wahlströms fond för sina insatser för Luleå Tekniska Universitet och Musikhögskolan i Piteå.

 

Juryns motivering lyder: "Sam Nilsson har under mer än ett decennium varit delaktig och drivande i utvecklingen av musik-, dans- och medieutbildningarna vid Campus Piteå, Luleå tekniska universitet. Hans stora kontaktnät i Sverige och utomlands har varit avgörande för tillkomsten av Acusticum och senare också konserthuset. Han är också ordförande för Institutet Dans i skolan som har ett nationellt uppdrag och sitt säte i Norrbotten. Sam är en outtröttlig entusiast som under alla år visat ett genuint och aldrig sinande intresse för Piteå och den högre utbildningen och forskningen. 2002 blev han hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet." .

 

Läs mer:
http://www.noak.org/showPage.asp?pageId=51

http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=6523055  
http://www.bergsmannen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=852&Itemid=38 

Etiketter: styrelsen
Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi

Att Norrbotten ligger i framkant inom dans i skolan lyfts fram när dansande skolelever från Vita viddernas skola och Sameskolan i Kiruna samt elever från Stockholm, danslärarstudenter från Danshögskolan i Piteå, flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken doktoranden Ninnie Andersson och Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan medverkar i den årliga NOAK-dagen 17 november. Danserna som barnen framför hittar sin inspiration från Norrbotten, i landskapet, folksjälen, tystnaden och rytmen.

 

Dansens självklara plats på skolschemat manifesteras när elever, studenter och professionella dansare tillsammans medverkar i högtidlighållandet av NOAK-dagen 2011, som arrangeras av Norrbottensakademien på Norrbottensteatern den 17 november. Sedan många år tillbaka visar Norrbotten vägen genom ett omfattande pionjärarbete inom dans i skolan, vilket har resulterat i följande:

 

 • Kiruna kommun har beslutat att introducera dans på schemat på alla sina skolor.
 • Norrbotten är trendsättande genom Sveriges första danslärarutbildning som finns sedan 2003 vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Efterfrågan på danskompetens är stor i hela landet och dansläraren är en helt ny lärarkategori som tar plats i skolväsendet.
 • Dansen är helt ny i den akademiska världen och forskning utvecklas nu inom området dans och lärande vid LTU på nationell, nordisk och internationell nivå.
 • Piteå kommun finansierar Sveriges första kommundoktorand inom fältet dans i skolan.
 • Det nationella Institutet Dans i skolan med uppdrag att främja dans i skolan i Sverige har sitt säte i Piteå och Norrbotten.

 

Program och mer information: http://www.noak.org/showPage.asp?pageId=50

Ladda ner pressmeddelandet som pdf-fil.

 

Kontakt för intervjuer med medverkande:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner bild: http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/6344263624/in/photostream

 

Målen för Institutet Dans i skolan är
- att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
- att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

 

Syftet med Norrbottensakademien är att stödja företagande och kulturliv i Norrbotten främjas, de som bor och arbetar i Norrbotten stimuleras, Norrbotten lyfts fram nationellt och internationellt, nordiskt samarbete beaktas, ledamöternas egna insatser inom forskning och utbildning tillvaratas.

 

I dagarna har regeringen lanserat en stor satsning på matematik "Mattelyftet" som ska tillföra miljarder till matematikundervisningen. "Bakgrunden är att svenska elevers kunskaper i matematik sjunker i alla internationella mätningar. Både i PISA och TIMSS ligger svenska elever under genomsnittet och långt ifrån toppländer som Finland, Japan och Sydkorea", skriver utbildningsminister Jan Björklund.

 

För att alla ska nå målen i matematik krävs olika lärstilar. Dansmatte för högstadiet är en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Nu lanseras ett läromedel i dansmatte för att fler lärare och elever ska kunna ta del av denna unika kunskap och spännande pedagogik i matematikundervisning.

 

I Johan Skytteskolan i Älvsjö finns ett pionjärarbete där dansläraren och doktoranden inom dans och lärande, Ninnie Andersson i samverkan med matematikläraren Helena Fridström har utvecklat dansmatte för högstadiet. Var tredje mattelektion är en dansad mattelektion, där eleverna fördjupar sig i geometri, bråk, procent eller ekvationer med hjälp av rörelse och dans.

 

"Dansmatte är ett sätt att visa och befästa matematiska begrepp genom kroppen, rummet och i gestaltning med sina klasskamrater. Elever lär sig på olika sätt och genom dansmatte får de en möjlighet att ta till sig kunskap via sin kropp", säger Ninnie Andersson.

 

"Vi ser att elever som inte tar plats i den traditionella matematikundervisningen gör det i större utsträckning i dansmatten. Det gäller både elever som tycker det är svårt med matte och de som är starka i ämnet", säger matematikläraren Helena Fridström.

 

Nu växer intresset från elever, lärare och rektorer och många vill komma gång med dansmatte.

"Intresset är stort i hela landet och för att fler ska kunna fördjupa sig i dansmatten, har ett nytt läromedel skapats. Institutet Dans i skolan har i samverkan med Dans i Sörmland och Dans i Västmanland producerat en DVD och en skrift som förtydligar övningarna i DVD:n. Institutet Dans i skolan arrangerar också utbildningsdagar och kurser i dansmatte", berättar Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

 

Materialet kan beställas här.

 

Mer information: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare, Institutet Dans i skolan, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, tel. 070-586 15 15.

Sommarakademin på Moderna Museet 15-16 juni 2011 blev en manifestation för barns rätt till kultur i skolan och i synnerhet dans.

 

Ett spännande möte som resulterade i

 

 • att dansen som konstform i skolan lyftes fram genom workshops och föreläsningar av franska koreografer
 • att deltagarna fick tillfälle att diskutera hur dansen kan förankras i skolans värld
 • att Kulturdepartementet och Kulturrådet presenterade Skapande skola-satsningens möjligheter
 • att deltagarna fick fördjupa sig i Dansmatte för högstadiet under ledning av Ninnie Andersson som också presenterade det nya läromedlet (DVD + skrift)
 • att barn, ungdomar, lärare, rektorer och danskonstnärer fick dansa mitt i Moderna museets utställningar bl.a. under ledning av streetdansaren Yared Cederlund
 • att barn och ungdomar från olika skolor och uppväxtmiljöer möttes och skapade dans tillsammans
 • att danskonstnärer fick fördjupa sig i dans i skolan-filosofin och mötte arbetsfältet skolan
 • att deltagarna fick njuta av musik framförd av konsertpianisten
 • Roland Pöntinen och dansföreställningen L'Abecedaire av och med Fabrice Lambert och Hanna Hedman.
 • att barn och ungdomar dansade in sommarlovet på gräset intill Picassos skulpturgrupp Dejeuner sur l'herbe
 • att nya idéer utvecklades och nätverket för Dans i skolan stärks

Se fler bilder.

Konst, dans och lärande på Moderna Museet 15-16 juni 2011

 

Institutet Dans i skolan arrangerar i samverkan med Moderna museet en Sommarakademi för att lyfta fram barns rätt till kultur i skolan och i synnerhet dans i skolan.

 

Program:
15 juni kl 9.30 – middag med kvällsprogram
16 juni kl. 9.30 -15.00

 

Plats: Moderna Museet, Stockholm, plan 2 auditoriet och ute i det gröna vid Picasso-statyerna

Kostnad: 550 kr (lunch, kaffe och middag ingår). Begränsat antal platser.

 

Intresseanmälan bör göras så snart som möjligt. Anmälan till Sommarakademin sker senast den 1 juni 2011 per mejl till info@dansiskolan.se.

 

Läs inbjudan och program.

Allt fler skolor och kommuner vill arbeta med dans i skolan men också använda dansen i annat lärande. Dansmatte har länge varit en populär metod för att barn på lågstadiet ska lära sig matematik med hjälp av dans. Nu finns Dansmatte även för högstadiet och efterfrågan på kompetens inom Dansmatte är mycket stor.


Vad är Dansmatte för högstadiet?
I Dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och konkretisera matematiska begrepp. Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och erbjuder en alternativ inlärningsmetod. Dansmatte för högstadiet är ett komplement till matematikundervisningen och strävar mot att eleverna ska nå kunskapsmålen i matematik.


Metoden för Dansmatte för högstadiet har utvecklats på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Där är var tredje matematiklektion nu en dansad matematiklektion. Dansläraren arbetar nära matematikläraren så att deras undervisning kompletterar varandra.


För att möta efterfrågan på kompetens inom området Dansmatte för högstadiet arrangerar Institutet Dans i skolan i samarbete med Västmanlandsmusiken och Scenkonst Sörmland kurser i metoden. Datum publiceras här på hemsidan när det är dags för nästa kurs.


Se trailern om Dansmatte för högstadiet och hör vad eleverna i Johan Skytteskolan tycker om Dansmatte för högstadiet.

Etiketter: dansmatte

Sveriges första danslärarutbildning, som funnits sedan 2003 vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, har efter Högskoleverkets granskning fått fortsatt förtroende och examensrätt i dans.


Nu har också Dans och Cirkushögskolan i samverkan med Stockholms universitet fått
examensrätt i dans, så när den nya lärarutbildningen startar hösten 2011 finns två lärosäten i Sverige som kan utbilda danslärare.

 

– För området dans och lärande är detta ett viktigt erkännande och det ger dansen som kunskapsområde i skolan den legitimitet som är nödvändig för att stärka dansen i skolans vardag och i den akademiska världen.

 

En ny lärarkategori, dansläraren, tar plats i de svenska skolorna. Många med en bred kompetens t. ex. dans och matematik, dans och historia, dans och språk eller med en fördjupad kunskap och specialisering inom dansområdet.

 

Alla lärarutbildningar måste ha gedigen forskning och därför är det nödvändigt att metodutveckling och forskning inom området dans och lärande utvecklas. Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet har till uppdrag att utveckla forskningsstrategierna i samverkan med landets högskolor säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

 

På skolvärlden.se finns ett webTV-reportage från ett inspirerande seminarium på MA/NO-bienetten. Dansa fram lösningarna på mattelektionen och låt eleverna testa enkla experiment. Klicka på länken och se själv!

Etiketter: dansmatte