Loggan, röd med vit text

NYHETER

2012 > 05

Centrum för barnkulturforskning arrangerar årligen sedan 1984 ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring barnkultur. Nu har en antologi publicerats symposiets tema 2011 "Huvud, axlar, knä och tå - Om barn, kultur och kropp."

 

Skriften innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar. Värderingar och normer kring genus diskuteras i relation till såväl barns kroppsuppfattning som förskolebarns förhandlingar om flickiga och pojkiga lekar. Några bidrag belyser hur barns kroppar formges och beskrivs i barn- och ungdomslitteraturen. Flera artiklar handlar om dans: dans som konstnärligt uttryck, barndansens historia, dans i skolan och danspedagogik.

 

Institutet Dans i skolans verksamhetsledare Cecilia Björklund Dahlgren medverkade i symposiet 2011.

 

Beställ skriften här: http://jinab.se/forlag/

 

Läs mer om Centrum för barnkulturforskning: http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8600