Loggan, röd med vit text

NYHETER

2012 > 11

Norrbotten, och i synnerhet Piteå, visar vägen när en internationell plattform för Dans och lärande utvecklas vid Luleå tekniska universitet i Piteå:

 

  • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
  • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten med uppdrag att främja intresset och ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
  • 110 kommuner har introducerat dans på schematDanslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete i skolor runt om i landet
  • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas
  • Internationellt nätverksbyggande stärker området

 

I veckan arrangeras Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande av LTU och Institutet Dans i skolan på Musikhögskolan vid LTU i Piteå 29- 30/11. Det blir workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska skolorna får deltagarna ta del av. Under november har Danslärarutbildningen vid LTU och Institutet Dans i skolan bjudit in till flera inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föreläsare.

 

Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå. En internationell plattform för Dans och lärande tar form.

 

Program och mer information om gästföreläsarna finns här.

 

Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan

Torsdag 29/11 kl. 10.00

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Rachel Osborne Rachel Osborne

Institutet Dans i skolan vill bredda intresset för GAGA genom att arrangera workshops för gymnasieelever i Stockholm, danslärarstudenter vid Danslärarutbildningen i Piteå och för danslärare i landet.

 

Här följer en rapport från workshopen med danslärarstudenter i Piteå med instruktören Rachael Osborne, ursprungligen från Australien. Hon gick med i Ensemble Batsheva 2001 och Batsheva Dance Company 2003. Under november gästar hon danslärarutbildningen i Piteå.

 

Läs mer.

I november bjuder Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Institutet Dans i skolan in till inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föresläsare.


Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå.


Torsdagen den 8/11 arrangeras GAGA-workshops under ledning av Batsheva-dansaren Rachael Osborne för danslärare, koreografer och dansare i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå kl. 11.00–16.30. GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och om att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret och bygga snabbhet och explosivitet utifrån den egna kroppens förmåga. Rachael Osborne som kommer från Australien, gick med i Ensemble Batsheva 2001 och har dansat med Batsheva Dance Company åren 2003-2012. Hon fortsätter nu undervisa i dans- och träningstekniken gaga och sätta upp Ohad Naharins verk. Gästspelet i Piteå arrangeras inom ramen för GAGA Sweden, ett initiativ som Judiska teatern anordnar med mål om att i nära samarbete med koreografen Ohad Naharin etablera en permanent GAGA-verksamhet i Sverige.


Senare i november arrangerar Institutet och LTU Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande i Piteå 29- 30/11. Då blir det workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska gymnasieskolorna får deltagarna ta del av.


Program och mer information om gästföreläsarna finns på www.dansiskolan.se


Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan 8/11 kl 13.30.


Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se