Loggan, röd med vit text

NYHETER

2013 > 02

Onsdagen den 13 mars kl. 13–14.30 ca i danssalarna på Musikhögskolan i Piteå.

 

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.

 

Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med matematik-lärare utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. De har skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik.


Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik. Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) för inspiration. Lär mer om Dansmatte genom denna trailer.


Piteå kommun, Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan arrangerar en manifestation för dans och lärande den 13/3 i Piteå och inom ramen för detta bjuds nu rektorer och lärare in till en workshop i DANSMATTE. Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier.


Workshopen i Dansmatte som är kostnadsfri vänder sig till lärare, rektorer och dansverksamma. Musikhögskolan i Piteå, Snickargatan 20.

 

Anmälan

Anmäl dig via formulär här senast 10/3-2013. Begränsat antal platser!

Etiketter: dansmatte, dansiskolan

Den psykiska ohälsan bland unga flickor är alarmerande hög. Nedstämdhet och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland flickor som bland pojkar oavsett skolår. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

 

"Dansprojektet", är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie från Örebro som nyligen publicerats i JAMA Pediatrics och som rönt stor uppmärksamhet. Huvudsyftet var att utvärdera hälsoeffekten och kostnadseffektiveten i att komplettera skolhälsovård med dans för flickor 13‐18 år som har återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller nedstämdhet. Ingen förkunskap i dans krävdes. Totalt 171 flickor rekryterades med hjälp av skolhälsovården i Örebro kommun.

 

Analyser visar att de flickor som ingick i interventionsgrupp förbättrade den självskattade hälsan mer än kontrollgruppen. Den positiva effekten uppkom vid interventionens slut och kvarstod även 4 och 12 månader efteråt.

 

Nu finns det möjlighet att starta Dansprojekt i olika städer och kurser hålls 29-27 april 2013 i regi av Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting i samarbete med Örebro Universitet.

 

Läs mer om projektet och kurserna.

Sveriges första danslärarutbildning i Piteå ger unika möjligheter!

 

Ansökan till Lärarutbildningen, med dansinriktning sker via www.studera.nu.

 

Sista anmälningsdatum 15 april 2013.

 

Antagningsprov: Du väljer ett av följande alternativ:

  • Piteå 10 – 11 maj
  • Stockholm 24-25 maj

 

www.ltu.se

 

Ladda ner flyer.