Loggan, röd med vit text

NYHETER

2013 > 03

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Manifestationen resulterade i

 • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterade sina verksamheter med dans i skolan.
 • att lärare och dansverksamma deltog i workshops i Dansmatte, Streetdans och i Klassisk balett.
 • att förslaget om Svenska Balettskolan Norr diskuterades: yrkesdansarutbildning från åk 4 i grundskolan, som idag endast finns i Piteå, ska eventuellt kunna involvera flera kommuner.
 • att en planering för Dans i skolan-Biennal 2014, inom ramen för Kulturhuvudstadsåret, ska genomföras där Norrbotten och Västerbotten visar övriga Sverige att man är ledande inom området dans och lärande.
 • att den internationella Plattformen för Dans och lärande som nu formeras när Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Institutet Dans i skolan samverkar synliggjordes.
 • att Peter Roslund, ordförande i kommunstyrelsen i Piteå, berättade om ett förslag till ny scen, dansens egen blackbox och whitebox och presenterade Piteå som en unik danskommun med stort intresse i att samverka med landets övriga kommuner .
 • att Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och grundare av Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU, uppmuntrade kommunerna att ta kontakt med institutet för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna.
 • att kommunerna ska utse en kontaktperson som ska kommunicera med Plattformen för Dans och lärande.
 • att kommunerna och deltagarna vid manifestationen var överens om att samverkan mellan bredd och elit är nödvändig för att stärka danskonsten.
 • att nätverksbyggandet mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten stärktes.

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner information.

 

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.


Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. Helena Fridström är utbildad matematik- och NO-lärare för år 4-9 och har arbetat drygt 10 år på högstadiet. Som redaktör på ett av Sveriges största läromedelsförlag, utvecklar Helena numera läromedel inom matematik och NO för högstadiet och gymnasiet.


I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninne Andersson och Helena Fridström skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik.


Institutet Dans i skolan arrangerar ytterligare en två dagars kurs i DANSMATTE våren 2013 eftersom efterfrågan är mycket stor. Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna
kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier.


Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.


Dansmattekursen vänder sig till lärare, rektorer, skolutvecklare, lärarstudenter och dansverksamma. Kursen i DANSMATTE under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum i Stockholm söndagen 21/4 kl.11–16 och söndagen 26/5-2013 kl. 11-16 2013. Lokal meddelas senare.


Anmälan sker via formulär här senast 15/4-2013. Begränsat antal platser!


Kostnaden för kursen är 800 kr som betalas in till Bankgiro: 765-0260. Märk inbetalningen med namn samt Dansmatte vår 2013.

 

Ladda ner inbjudan.

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 11 mars 2013

 

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet har tagit initiativ till en internationell plattform för dans med utgångspunkt i dans och lärande.

 

Genombrott för dans och lärande i Sverige!

Norrbotten och Västerbotten visar vägen och i synnerhet Piteå.

 

 • Bredd och elit hand i hand stärker danskonsten
 • Det nationella Institutet Dans i skolan har sitt säte i Norrbotten, Piteå med uppdrag att främja intresset och öka ansvarstagandet för dans i skolan i hela landet
 • 110 kommuner har introducerat dans på schemat i Sverige och kommunerna i norr har varit trendsättare t.ex. Skellefteå, Piteå och Kiruna
 • Sveriges första Danslärarutbildning finns vid Luleå tekniska universitet (LTU) i Piteå
 • Danslärarna som examineras från Piteå får direkt arbete runt om i landet
 • Forskning inom området Dans och lärande utvecklas vid LTU i Piteå
 • Internationellt nätverksbyggande stärker danskonsten

 

Piteå kommun, Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en Dansmanifestation i Piteå den 13 mars kl. 11-16 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Syftet är:

 • att synliggöra dansen i samhällsutvecklingen och lyfta fram den internationella plattformen för dansutveckling som nu tar form i Piteå.
 • att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterar sina verksamheter med dans i skolan.

Program och mer information finns här.

 

Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan, Snickargatan 20 Piteå

Onsdag 13 mars kl. 11.45

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet arrangerar en dansmanifestation för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och dansutövare från Norrbotten och Västerbotten.

 

Syftet är:

 • att presentera hur vi kan utveckla världens bästa skola med hjälp av kulturen och i synnerhet med hjälp av dansen.
 • att lyfta fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling och lärande och på vilket vis de unga kan ta plats i samhället med hjälp av danskonsten.
 • att synliggöra det som redan händer i Norrbotten och Västerbotten inom området Dans och lärande
 • att planera för den nationella Dans i skolan-Biennalen 2014 inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen.
 • att diskutera förslaget om att vidga Svenska Balettskolans statliga yrkesutbildning i dans till Svenska Balettskolan Norr (idag finns den endast i Göteborg, Stockholm och Piteå).
 • att diskutera den nationella/internationella plattformen för Dans och lärande.


Dansmanifestationen äger rum den 13 mars kl. 11-16 på Musikhögskolan, Acusticum och i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå.

 

Utöver det seminarium som kommer att arrangeras för politiker och tjänstemän erbjuds också workshops för lärare och rektorer. På programmet blir det t.ex. Dansmatte för högstadiet, Lgr 11 och fysisk aktivitet dagligen, Dans i skolan ur ett genusperspektiv, Barn, dans och framtidstro-utvecklingsarbetet med dans och integration och forskningsstrategier inom området dans och lärande.

 

Anmäl er så snart som möjligt till cecilia.dahlgren@dansiskolan.se. Mer information per telefon: 070-586 1515.

 

Ladda ner programblad.