Loggan, röd med vit text

NYHETER

2014

Ett unikt möte i dans mellan elever från Skärholmen, Årsta och Gamla stan manifesterar dansens självklara plats på skolschemat.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sånt som bara går att säga med dans.

Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande.

Plats/Tid: Nordiska museet måndagen den 8/12 kl. 13.00.

Kontakt för press
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Nordiska museet.

Dans i skolan för alla!

”Ett barn som dansar är dansare och tolkar världen genom att dansa. En danskonstnär som verkar i skolan utvecklas genom elevernas tolkning, och danskonsten utvecklas. Det kallar vi för le retour. Le retour är centralt inom dans i skolan i Frankrike.” Geneviève Meley-Othoniel, dansutbildningsexpert i Frankrike

”Har man ej det talade språket kan man uttrycka sig och kommunicera genom dansen. Skolan handlar inte bara om att plugga utan att aktivera sina sinnen, därför är dansen viktig.” Elisabet Sörhuus, f.d. rektor i Hjulsta

”Rektorer är nödvändiga i förändringsarbetet för dans i skolan i Sverige”, Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan

”Vi får energi som politiker när vi ser barnens kraft när de dansar”, Lorentz Burman, kommunalråd i Skellefteå

”Vi knyter ihop band istället för att klippa dem, eftersom vi med hjälp av dansen knyter band mellan Piteå och Skellefteå.” Kommunalråden i Piteå och Skellefteå

”Ämnet idrott och hälsa föreslås öka med 100 timmar i grundskolan. Forskning visar att ökad fysisk aktivitet ger mer välbefinnande, hälsa och bättre resultat i skolan.” Lars-Åke Backman, Skolverket

”Skapande skola-satsningen handlar om dans för och med barn!” Signe Westin, Kulturrådet

”Danskonst är i människans DNA”, Johannes Öhman, balettchef, Kungl. baletten

”Vad säger forskningen? Nu kan vi mäta kroppen och vad som händer när vi dansar, orden räcker inte till. Det finns fler upplevelser än det finns ord”, Eva Bojner Horwitz, forskare inom kulturhälsa och dans

”Det är viktigt att börja med humanistisk utbildning tidigt i livet”, Robert Weil, Proventus

”Kultur bidrar till att utveckla samhället. Vi ser kultur som en investering i barn och unga för Piteås utveckling, inte som en kostnad. Bredd och elit hör alltid ihop, jämför med hockey, unga vill möta sina förebilder.” Peter Roslund, kommunalråd

Mer om Dans i skolan-biennalen 2014

Sveriges fjärde Dans i skolan-biennal äger rum 8-10 oktober 2014 i Skellefteå och Piteå. Biennalen är en nationell mötesplats för danskonstnärer, lärare, rektorer, danslärare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Biennalprogrammet bjuder på workshops, seminarier, föreställningar, samtal och överraskningar. Totalt innehåller Dans i skolan-biennalen bl.a. 28 workshops och seminarier från A-Ö.

Läs programmet och anmäl dig här!

Konstnärliga processer och koreografiska signaturer står i fokus under de franska spetskompetensdagarna i Piteå.

Det nationella Institutet Dans i skolan med sitt säte i Piteå och Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nära samarbete med Frankrike. För att stärka danskonsten i Frankrike har man utvecklat en modell där framstående koreografer skapar dans tillsammans med skolelever med utgångspunkt i bl.a. improvisation.

Danskonsten i Norrbotten kommer nu också att utvecklas genom samarbeten mellan etablerade koreografer, professionella danslärare och  barn och unga som får skapa dans i sin vardagsmiljö – skolan. Samarbetet mellan koreografer och danslärare startar redan läsåret 2014-15 i Piteå och Kiruna tack vare stöd från Kulturrådets  satsning på Skapande-skola.

Skolans styrdokument ställer större krav på danskompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. För att få inspiration och ökad kunskap om dans och lärande i skolan, har Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, bjudit in expertis från Frankrike där ett integrerat arbetssätt för ordinarie skolämnen och konst och kultur är vanligt, särskilt inom dansområdet.

Det blir workshops och föreläsningar under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franska danskonstnären Patrizia Greenwood Karagozian. De konstnärliga processerna står i fokus och deltagarna ta del av ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys. Koreografiska signaturer står på schemat när deltagarna får fördjupa sig i jazz-legendarer som Jack Cole och Matt Mattox m.fl.

Datum: 
14/5 kl. 16.15-17.45
15/5 kl. 10.15-17.45
16/5 kl. 10.15-16.00


Unikt tillfälle för inspiration och kompetensutveckling
Internationellt nätverksbyggande för att stärka danskonsten sker kontinuerligt i Piteå genom samarbete med internationella danskonstnärer. Institutet Dans i skolan, LTU med Sveriges första danslärarutbildning och forskning inom dansområdet har redan etablerat en plattform för dansutveckling i Piteå.

Utbildningsdagarna äger rum i den unika tvärkulturella miljön i Piteå. De är kostnadsfria och vänder sig till danslärare, danspedagoger, dansare och koreografer. Begränsat antal platser.

Kontakt för intervjuer och information: Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Ladda ner flyer.

Nils Dardel. Den döende dandyn, 1918 Nils Dardel. Den döende dandyn, 1918

Institutet Dans i skolan och Moderna Museet arrangerar en Sommarakademi "Konst, dans och lärande" för att lyfta fram barns rätt till konst och dans i förskolan och skolan.

Sommarakademin bjuder in lärare, rektorer, förskollärare och förskolechefer för inspiration och erfarenhetsutbyte. Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställningar men också själva prova på att dansa och måla och ta del av spännande metoder i den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet.

  • Hur ser barns möte med konsten ut?
  • Hur kan obligatorisk dansundervisning i förskola och skola gå till?
  • Vad betyder utvecklingsarbetet Skapande skola för barnens delaktighet i de konstnärliga processerna?
  • Hur dansar man matematik på högstadiet?
  • Hur målar man med 1,5 åringar och dansar med bebisar?

Tid: 13 juni 2014 kl 9.30–18.00

Plats: Moderna Museet, Auditoriet, plan 2
Kostnad 350 kr, begränsat antal platser

Anmälan till workshops är obligatoriskt och kan göras här.

Ladda ner program.

Ladda ner flyer.

Mer information: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se eller m.taube@modernamuseet.se

Anmäl dig på info@dansiskolan.se.

Välkommen!

Institutet Dans i skolan och Moderna Museet

15/2 med uppföljning 15/3-2014

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia. Kursledare är Ninnie Andersson och Helena Fridström.

Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. Helena Fridström är utbildad matematik- och NO-lärare för år 4-9 och har arbetat drygt 10 år på högstadiet. Som redaktör på ett av Sveriges största läromedelsförlag, utvecklar Helena numera läromedel inom matematik och NO för högstadiet och gymnasiet.

I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninne Andersson och Helena Fridström skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik.

Institutet Dans i skolan arrangerar ytterligare en tvådagarskurs i DANSMATTE våren 2014 eftersom efterfrågan är mycket stor.

Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier. Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.

Dansmattekursen vänder sig till lärare, rektorer, skolutvecklare, lärarstudenter och dansverksamma. Kursen i DANSMATTE under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum i Stockholm.
Lördag 15/2 kl. 11-16 och lördag 15/3 kl. 11-16. Lokal meddelas senare.

Anmälan sker via formulär här senast 20/1-2014. Begränsat antal platser!
Kostnaden för kursen är 800 kr som betalas in till Bankgiro: 765-0260.

Märk inbetalningen med namn samt Dansmatte vår 2014.

Ladda ner flyer.

VÄLKOMNA!
Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan

Mer information

Nyhetsarkiv