Loggan, röd med vit text

NYHETER

2015

Ett unikt möte i dans på Nordiska museet 4 december mellan elever från Skärholmen och Gamla stan som manifesterar dansens självklara plats i skolan och visar att dansen är ett internationellt språk.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.

Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. Genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande.

I samband med juldansen lanseras ”Barn, dans och framtidstro”, en utmaning Institutet Dans i skolan riktar till alla kommuner och skolor för att utveckla arbetet med dans och integration i skolan.

Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Plats/Tid: Barnen dansar in julen på Nordiska museet fredagen den 4/12 kl. 13.00. Därefter bjuds till pressmöte kl. 14.00.
 
Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

BARN, DANS OCH FRAMTIDSTRO!

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta / visa hur skolan  arbetar med dans och integration.

De  bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor,  har chans att erhålla 10.000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten.

Intresset för dans i skolan ökar och det är drygt 100 kommuner som i dag engagerar danslärare i undervisningen. Dans är kommunikation som ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor, både som individ och i grupp.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar  gränser mellan människor, länder och kulturer.

Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får  eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Ladda ner flyer om Utmaningen.

Anta utmaningen så här:

Skriv max en A-4 sida och beskriv hur ni arbetar med dans och integration i er skola. Följande innehåll ska finnas med (med nyckelord):

  • syfte med  dans i skolan-verksamheten
  • vilka årskurser  deltar
  • vilka danslärare /koreografer medverkar tillsammans med skolans  lärare
  • en kort beskrivning av  innehåll i och upplägg av dans i skolan-verksamheten

OBS ! Ni kan både berätta om dans och integration som pågår i er skola nu eller om ni har något som ni planerar att genomföra.

Institutet Dans i skolan gör en särskild satsning 2016 kring Barn, dans och integration i skolan. Vi vill lyfta fram goda exempel så att andra skolor kan inspireras till att använda dansen som uttrycksform i skolarbetet.

En jury bestående av personer ur Dans i skolans styrelse kommer att ta del av alla bidrag och välja ut några som får pris för sitt utvecklande arbete.

Senast 1 april 2016 ska ni mejla in er beskrivning  till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro : info@dansiskolan.se

I mars 2016 presenteras pristagarna som får ett pris på 10 000 kr till sin skola för dansverksamhet.

 Foto: Jeanette Lövgren

Nordanå kulturcentrum i Skellefteå 8-9/9 2015

Danskonstnärinnan Eva Dahlgren 100 år 8/9 2015.

Skellefteå kommun och Institutet Dans i skolan arrangerar ett jubileum för att hylla Eva Dahlgrens pionjärarbete danskonst för och med barn, Bolidens barnbalett och dans i skolan.

Skellefteå är en unik kommun som tagit ansvar för danskonst för barn i 50 år och var redan på 70-talet först i landet med dans i skolan för alla.

Eva Dahlgren-dagen 8/9 blir ett möte i dans mellan dansare från Bolidens barnbalett, barn, ungdomar, danslärarstudenter, dansforskare, lärare, rektorer, politiker och övriga intresserade.

Det blir seminarier, workshops och dansföreställning kl. 12.30 - 19.00 och därefter Jubileumsmiddag.
9/9 workshops och seminarier kl. 8.30 - 12.00.

Sommaren 2016 arrangerar Konsthallen i Skellefteå en utställning om danskonstnärinnan Eva Dahlgren. Anmälan görs via ett formulär här. Senast den 25 augusti 2015 vill vi ha din anmälan.

Välkommen!

Ladda ner inbjudan.
Anmälningsformulär.
Ladda ner programmet
Se bildspel från jubileumsfirandet

Om Eva Dahlgren
Eva Dahlgren föddes i Stockholm den 8 september 1915. I mitten av 1920-talet mötte hon danskonsten genom den ryska danspedagogen Vera Alexandrowa. I Paris och Rom fick hon fortsätta sin dansutbildning och fick anställning som klassisk balettdansös vid Operan i Rom. Under andra världskriget återvände hon till Sverige och gifte sig med Eric Dahlgren, industriläkare vid gruvorna i norra Sverige LKAB och Boliden. Från 1966 utvecklade hon dansen i Västerbotten under flera decennier. Bolidens barnbalett turnerade både nationellt och internationellt med stor framgång.

1978 startade Eva Dahlgren tillsammans med sin dotter Cecilia obligatorisk dansundervisning i skolan. Skellefteå blev först i landet att introducera dans på schemat under professionell ledning.

Eva Dahlgren fick ofta sin inspiration från barnen, naturen, årstidernas växlingar, tystnaden och folksjälen. Hon skapade en vidgad syn på danskonsten för och med barn där målsättningen var att alla skulle kunna vara delaktiga. Pionjärarbetet som startades i källaren i Boliden har bidragit till utvecklingen av dans i skolan för alla och Sveriges första danslärarutbildning i Piteå.

"100 år av dans!" Artikel om Eva Dahlgren författad av Margareta Sörenson, publicerad i Danstidningen september 2015 (pdf)

Christer Wiklund Christer Wiklund

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, februari 2015

Christer Wiklund, professor i musikpedagogik och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor och en gång utsedd till Sveriges bästa rektor, har valts som nya styrelseledamöter för Institutet Dans i skolan. 

Elisabeth Sörhuus Elisabeth Sörhuus

Christer Wiklund ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Sam Nilsson, tidigare chef för SVT och delaktig i grundandet av Institutet. Avgår från styrelsen gör också ledamöterna Mats Berg, kommunchef i Piteå och Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare.

”Det är oerhört glädjande att Institutets styrelse berikas med dessa erfarna och kloka ledamöter, som genom sin yrkesbana har mött dansen och förstår dess betydelse för elever, kunskapsutveckling, skola och livsförverkligande. Vi avtackar samtidigt Sam Nilsson som har varit en utomordentlig ordförande och som med sitt engagemang för dans i skolan har visat att dessa frågor måste lyftas högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

”Jag har alltid tyckt att varje elev ska kunna hitta sin bästa uttrycksform och för att kunna finna den måste skolan erbjuda en mångfald av möjligheter att presentera sig. Dans är ett internationellt språk som bryter alla språkbarriärer och som förstås över hela världen”, säger Institutets nya styrelseledamot Elisabeth Sörhuus.

“Jag har under lång följd av år varit engagerad i danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, som chef men också som  lärare och handledare i utbildningen. Jag är också verksam i det vetenskapliga råd som är knutet till Institutet Dans i skolan. Det känns därför både naturligt och hedrande att som styrelseordförande fortsätta mitt engagemang för att utveckla  dansen i skolan”, säger Institutets nya ordförande Christer Wiklund.

Christer Wiklund, är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Christer Wiklund var under sin tid som prefekt för Musikhögskolan i Piteå med i uppbyggnaden av nya utbildningar och forskning, samt tillkomsten av företagsbyn Acusticum. Wiklund invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien den 12 maj 2014.

Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under  alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult i skolfrågor och sitter bl.a. i Bredängsakademien och arbetar för att öka kontakterna mellan skolan och arbetslivet.

I Institutets styrelse sitter även Erik Höglund, prorektor för Luleå tekniska universitet, Ninnie Andersson, Danslärare och doktorand inom området dans i skolan och Cecilia Björklund Dahlgren, Universitetslektor och verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Målen för Institutet Dans i skolan är

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Mer information
Styrelsen
Tre frågor till Elisabeth Sörhuus
 

Barn från Bullerbyns förskola dansade  arkitektur i Ferrumparkens snölekplats tillsammans med den franske koreografen Stephan Imbert inom ramen för ett Skapande skola-projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet.

Här finns en artikel i NSD "Dansen inte en idé utan en känsla".
 

Möt den franske koreografen Stephane Imbert som skapar dans tillsammans med förskolebarn och personal från Bullerbyns förskola i Ferrumparkens snölekplats onsdag 11/2 kl. 10.30.

Kiruna vill skapa en attraktiv kommun där barn och ungdomar ges ett ökat inflytande över frågor som de uppfattar som viktiga. Genom olika uttrycksformer såsom t.ex. dansen, kan de unga ta plats i samhället. I dansen kan man uttrycka det som inte går med tal och skrift. Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor.

I Kiruna finns en strategi för att förankra och vidareutveckla dansen i förskolor och skolor. Detta sker bl.a. genom danslärare från Kulturskolan men också i ett treårigt Skapande-skola projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet.

I många kommuner är det mycket svårt att få tag på danskompetens. Nätverksbyggandet har gjort det möjligt för Kiruna att hålla en hög kvalitet i utvecklingen av dans i förskolan - skolan och danskonsten.

Sedan flera år tillbaka har kommunen fått hjälp från det nationella Institutet Dans i skolan att hitta danskompetens och kontinuerligt arrangera kompetensutveckling i dans för lärare.

”I mötet mellan barnen från Kiruna och koreografen Stephane Imbert ser man att dansen är ett internationellt språk och hur de kan gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

Workshop med Stephane Imbert för lärare och förskollärare: onsdag 11/2 kl. 15.00 – 17.00 på Folkets hus

Kontakt för intervjuer och information: Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Stephane Imbert dansar i Ishotellet i Jukkasjärvi av Hans-Olof Utsi