Loggan, röd med vit text

NYHETER

2015 > 02

Christer Wiklund Christer Wiklund

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, februari 2015

Christer Wiklund, professor i musikpedagogik och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor och en gång utsedd till Sveriges bästa rektor, har valts som nya styrelseledamöter för Institutet Dans i skolan. 

Elisabeth Sörhuus Elisabeth Sörhuus

Christer Wiklund ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Sam Nilsson, tidigare chef för SVT och delaktig i grundandet av Institutet. Avgår från styrelsen gör också ledamöterna Mats Berg, kommunchef i Piteå och Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare.

”Det är oerhört glädjande att Institutets styrelse berikas med dessa erfarna och kloka ledamöter, som genom sin yrkesbana har mött dansen och förstår dess betydelse för elever, kunskapsutveckling, skola och livsförverkligande. Vi avtackar samtidigt Sam Nilsson som har varit en utomordentlig ordförande och som med sitt engagemang för dans i skolan har visat att dessa frågor måste lyftas högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

”Jag har alltid tyckt att varje elev ska kunna hitta sin bästa uttrycksform och för att kunna finna den måste skolan erbjuda en mångfald av möjligheter att presentera sig. Dans är ett internationellt språk som bryter alla språkbarriärer och som förstås över hela världen”, säger Institutets nya styrelseledamot Elisabeth Sörhuus.

“Jag har under lång följd av år varit engagerad i danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, som chef men också som  lärare och handledare i utbildningen. Jag är också verksam i det vetenskapliga råd som är knutet till Institutet Dans i skolan. Det känns därför både naturligt och hedrande att som styrelseordförande fortsätta mitt engagemang för att utveckla  dansen i skolan”, säger Institutets nya ordförande Christer Wiklund.

Christer Wiklund, är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Christer Wiklund var under sin tid som prefekt för Musikhögskolan i Piteå med i uppbyggnaden av nya utbildningar och forskning, samt tillkomsten av företagsbyn Acusticum. Wiklund invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien den 12 maj 2014.

Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under  alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult i skolfrågor och sitter bl.a. i Bredängsakademien och arbetar för att öka kontakterna mellan skolan och arbetslivet.

I Institutets styrelse sitter även Erik Höglund, prorektor för Luleå tekniska universitet, Ninnie Andersson, Danslärare och doktorand inom området dans i skolan och Cecilia Björklund Dahlgren, Universitetslektor och verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Målen för Institutet Dans i skolan är

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Mer information
Styrelsen
Tre frågor till Elisabeth Sörhuus
 

Barn från Bullerbyns förskola dansade  arkitektur i Ferrumparkens snölekplats tillsammans med den franske koreografen Stephan Imbert inom ramen för ett Skapande skola-projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet.

Här finns en artikel i NSD "Dansen inte en idé utan en känsla".
 

Möt den franske koreografen Stephane Imbert som skapar dans tillsammans med förskolebarn och personal från Bullerbyns förskola i Ferrumparkens snölekplats onsdag 11/2 kl. 10.30.

Kiruna vill skapa en attraktiv kommun där barn och ungdomar ges ett ökat inflytande över frågor som de uppfattar som viktiga. Genom olika uttrycksformer såsom t.ex. dansen, kan de unga ta plats i samhället. I dansen kan man uttrycka det som inte går med tal och skrift. Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor.

I Kiruna finns en strategi för att förankra och vidareutveckla dansen i förskolor och skolor. Detta sker bl.a. genom danslärare från Kulturskolan men också i ett treårigt Skapande-skola projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet.

I många kommuner är det mycket svårt att få tag på danskompetens. Nätverksbyggandet har gjort det möjligt för Kiruna att hålla en hög kvalitet i utvecklingen av dans i förskolan - skolan och danskonsten.

Sedan flera år tillbaka har kommunen fått hjälp från det nationella Institutet Dans i skolan att hitta danskompetens och kontinuerligt arrangera kompetensutveckling i dans för lärare.

”I mötet mellan barnen från Kiruna och koreografen Stephane Imbert ser man att dansen är ett internationellt språk och hur de kan gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

Workshop med Stephane Imbert för lärare och förskollärare: onsdag 11/2 kl. 15.00 – 17.00 på Folkets hus

Kontakt för intervjuer och information: Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Stephane Imbert dansar i Ishotellet i Jukkasjärvi av Hans-Olof Utsi