Loggan, röd med vit text

NYHETER

2016

Dansens självklara plats i skolan manifesteras vid Juldansen på Nordiska museet 5 december 2016!

Ett möte i dans mellan elever från Skärholmen och Gamla stan som manifesterar dansens självklara plats i skolan och visar att dansen är ett internationellt språk i juldansen på Nordiska museet 5 december 2016.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.
 
”Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. 2016 är det 20-årsjubileum när eleverna dansar in julen och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Plats/Tid: Barnen dansar juldansen på Nordiska museet måndagen den 5/12 kl. 13.00.
Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.
 

Etiketter: dans i skolan, juldans

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 21 september 2016

Barn, dans och framtidstro!
Ett möte där kulturens betydelse för integration i skolan lyfts fram.

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangerar Institutet Dans i skolan på Moderna Museet 28/9 och i Västerholms friskola i Skärholmen 29/9.

En mötesplats för barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, forskare, danskonstnärer, högskolor och kommuner för inspiration och erfarenhetsutbyte. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället.


”Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Dans i skolan-biennalen 2016 'Barn, dans och framtidstro' lyfter fram vilket fantastiskt och ursprungligt språk dans är, när det gäller att stärka identiteten och ta del av varandras kulturer för att skapa förståelse och delaktighet”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Bredd och elit möts. Den dolda kunskap som finns inom området dans och lärande lyfts fram. Biennalen är ett möte mellan den breda basverksamheten med dans i skolorna, lärarutbildningarna och dansen som scenkonst. Moderna Museet visar exempel på konstens betydelse i integrationsarbetet. Utöver forskningsseminarium och seminarium om läraruppdraget anordnas också seminarier och samtal om kulturens betydelse i utbildning och samhällsutveckling tillsammans med representanter från Kulturrådet, Skolverket, kulturdepartementet, högskolor, skolor och kulturliv. Programmet bjuder på 37 workshops och seminarier samt upplevelser med konst, musik och dans.

Några exempel från biennalprogrammet:

 • Möten i dans mellan urfolk och nyanlända – Cecilia Björklund Dahlgren
 • Milad Mohammadi, årets talare 2014, rektor Järvaskolan "Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna" 
 • Exempel på dans i skolan: förskola, grundskola, gymnasium och högskola 
 • Anna Sarri från Nikkaluokta berättar om Sapmi och renen
 • Två av Sveriges främsta musiker spelar, konsertpianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst
 • Koreografiska signaturer med inspiration och spetskompetens från Frankrike
 • Möt Matisse och Apollon med Maria Taube, intendent, Moderna Museet
 • Eva Bojner Horwitz, med.dr. kulturhälsoforskare lyfter fram dansen 
 • Kungliga Baletten dansar 
 • Läraruppdraget i framtidens skola – Elisabeth Sörhuus
 • Streetdans med Damon Frost och Ambra Succi
 • Låt färgen flöda tillsammans med konstpedagoger på Moderna Museet
 • Dans och genus i förskolan 
 • Forskningsseminarium – dans och lärande 
 • Flamenco på schemat med nyanlända i Vittangi
 • Dans och språkutveckling i Västerholms friskola


Välkommen till Dans i skolan-biennalen 2016!
Mer information och program finns här.

Pressbild fri för nedladdning: www.flickr.com/photos/dansiskolan/28796091494/

Sveriges femte Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Moderna Museet, Västerholms friskola, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 Pressmeddelande, Institutet Dans i skolan, Stockholm 20 september 2016
 
Institutet Dans i skolan har utmanat kommuner och skolor att berätta om hur de arbetar med dans och integration i skolan. Pristagare i Utmaningen är Västerholms friskola i Skärholmen, Sagaskolan i Märsta i samarbete med Sigtuna kulturskola samt Hallstahammars kommun.
 
Det nationella Institutet Dans i skolan bjöd förra året in kommuner och skolor i Sverige till en utmaning att berätta och visa hur skolan arbetar med dans och integration. En jury bestående av personer ur Institutet Dans i skolans styrelse tog del av bidragen och valde ut tre som får pris för sitt utvecklande arbete.
 
”Institutet Dans i skolan gör en särskild satsning kring Barn, dans och integration i skolan. Vi vill lyfta fram goda exempel så att andra skolor kan inspireras till att använda dansen som uttrycksform i skolarbetet”, säger Elisabeth Sörhuus, styrelseledamot för Institutet Dans i skolan och tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm där hon införde dans på skolschemat.
 
Styrelsen har beslutat att första pris tilldelas Västerholms friskola i Skärholmen, som under flera år har utvecklat dansen genom projektet Dans, språk och identitet, där skolans samtliga elever får möta dansen under ledning av danslärarna Ida Sandor och Malin Morin. Första priset på 10 000 kr får Västerholms friskola för att kunna engagera en fransk koreograf till sin dans i skolan-verksamhet under september 2016.
 
Sagaskolan i samarbete med Sigtuna Kulturskola tilldelas andra pris för sin dansundervisning i Sagaskolan under ledning av danspedagogen Maria Edin. Rektor Johan Johanson och klassläraren Maggi Norvall och danspedagogen Maria Edin från Sagaskolan i Märsta får som pris medverka i Dans i skolan-biennalen 2016 där Sagaskolans arbete med dans och integration lyfts fram i en workshop.
 
Hallstahammars kommun får tredje pris för sin satsning på Dans och demokrati i skolan under ledning av dansläraren Caroline Gustafson-Asp. Priset består i att Hallstahammars kommun med kulturchefen Sven-Olof Juvas, kulturskolechefen Jenny Hägg och dansläraren Caroline Gustafson-Asp får möjlighet att vid Dans i skolan-biennalen presentera hur kommunen läsåret 2016-17 startar dans i skolan-verksamhet i Hallstahammars kommun.
 
Alla tre pristagarna lyfts fram i en workshop under Dans i skolan-biennalen på Moderna Museet den 28/9 kl.16.15 - 17.15. Mer information: www.dansiskolan.se.
 
”Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
Etiketter: dansiskolan, utmaningen

Dans i skolan-biennal 2016 i Stockholm!

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangeras 28-29 september 2016 på Moderna Museet i Stockholm och Västerholmens friskola i Skärholmen. 

På det fullspäckade programmet står workshops, samtal, seminarier och dansföreställningar som alla sätter barn, dans, skola och integration i fokus.

Hela programmet hittar du här. Anmäl dig nu, begränsat antal platser. Välkommen!

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning över de som genomgått danslärarutbildning i Sverige sedan 2003 för att se vad de arbetar med nu.

Studien visar att av 47 tillfrågade examinerade lärare, arbetar 43 som danslärare idag.

Sedan 2003 finns danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU) och 2011 fick Dans och Cirkushögskolan (DoCH) i samarbete med Stockholms universitet examensrätt att starta ämneslärarutbildning i dans. De första danslärarna som utbildats från DoCH examinerades våren 2016 så de finns inte med i den här uppföljningen eftersom den gäller läsåret 2015-2016. Göteborgs universitet har också fått examensrätt och de startar ämneslärarutbildning i dans höstterminen 2016.

Institutet Dans i skolan har ambitionen att vart annat år genomföra en uppföljning över de som genomgått danslärarutbildning.

Norrbotten fortsätter sin satsning på dansområdet och dans i skolan. Sparbanken Nord har beslutat fem miljoner kronor för dans och musik till Luleå tekniska universitet, 2,5 miljoner kronor  till musikområdet och 2,5 miljoner kronor för dansforskning. Dessutom får Institutet Dans i skolan 750 000 kronor från Sparbanken Nord.

Medlen ges över en treårsperiod och möjliggör utvecklingen av den nationella plattformen för Dans i skolan för att bland annat skapa lokala, regionala och nationella mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte inom dans i skolan.
Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet samverkar med Piteå kommun och Skellefteå kommun för att driva spjutspetsverksamhet och utveckla en nationell plattform för området Dans i skolan.Det nationella utvecklingsarbetet för dans i skolan får också stöd från Statens kulturråd.

– Inom dansen kommer en ny forskningstjänst att inrättas vilket innebär att vi kan börja bygga upp forskningen även inom det området, menar Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. Det är extra roligt då intresset för dans och efterfrågan på danslärare ökar.
 
– Den nationella plattformen för Dans i skolan prioriterar utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola under perioden 2016-2019 säger Cecilia Björklund Dahlgren,universitetslektor i dans vid LTU och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Läs mer i pressmeddelandet från LTU.

Foto: Hans-Olof Utsi

I årets omgång av Skapande skola fördelar Kulturrådet 170 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Bland annat får 19 000 elever i Norrbottens grundskolor och 25 000 elever i Dalarna del av medlen för dans- och kulturprojekt.
 
Sameskolstyrelsen, som för första gången sökt pengar för ett gemensamt projekt för sina sameskolor i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby, tilldelas 320 000 kronor för första året av ett planerat treårigt projekt med vänskolor där man med hjälp av professionella danskonstnärer vill utveckla möten över språkgränserna mellan elever från sameskolorna och nyanlända elever.
 
I år omfattar ansökningarna 879 000 elever totalt, en ökning med cirka sju procent jämfört med förra året. Många nyanlända får ta del av Skapande skola och de flesta skolhuvudmän har ett integrationsperspektiv i sina ansökningar. Det senaste året har skolorna tagit emot många nyanlända barn och Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.
 
– Dans är ett internationellt språk som kommer att stödja skolorna i deras arbete att skapa möten mellan nyanlända barn och elever i skolorna, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef vid det nationella Institutet Dans i skolan, om Skapande skola som i år prioriterat insatser som utvecklar elevernas förmågor inom kulturområdet och samtidigt ger möjlighet till förståelse för olika kulturer och nya kontaktytor.
 
Skapande skola är inne på sitt åttonde år och stödet ges till dans, museibesök, bild, musik, slöjd, teater, filmskapande och eget skrivande i skolan. Cirka 400 skolhuvudmän får bidrag från Skapande skola i årets omgång. Trots att ansökningarna håller högre kvalitet får skolorna en mindre summa än tidigare då konkurrensen om medlen har ökat då fler elever omfattas. Totalt kom 401 ansökningar in till Kulturrådet. 91 procent av de kommunala huvudmännen har ansökt, liksom 126 friskolor. 170 miljoner kronor fördelas.
 
Mer information på Kulturrådets hemsida.
 
Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
tel. 070-586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Institutet Dans i skolan har genom några pilotprojekt börjat arbeta med dans som uttrycksform i förskolan. Förskolorna i Kiruna har visat att det går att nå mål i förskolans läroplan genom att återkommande ha dans med barnen. Förskolepersonalen har fått utbildning i dansens pedagogik och själva fått pröva på dans som uttrycksform. Dansen har blivit en naturlig del av förskolans arbetssätt.

I Stockholm har förskolan Lyckeboa haft dans med en danspedagog vid fem tillfällen med någon veckas mellanrum. Syftet var att pröva hur det skulle gå att arbeta med dans på ett systematiskt sätt med en grupp 3-4 åringar, där i stort sett ingen hade någon erfarenhet av dans sedan tidigare. Ett annat syfte var att se om danslektionerna även skulle kunna rymma fortbildning av förskolans personal.

Vid dessa danstillfällen dansade barnen ungefär 40 minuter. All personal var då med och dansade. Efter lektionen stannade en i personalgruppen kvar under ca 20 minuter och fick handledning av danspedagogen med syfte att kunna öva dansinslag till nästa tillfälle. Tips om lämplig musik att använda lämnades också. Nästa gång danspedagogen kom till förskolan hade barnen kunnat öva och repetera under ledning av förskolans egen personal.
Vid det sista danstillfället bjöds föräldrarna in. De fick då också svara på en enkät om hur de såg på dans som ett inslag i förskolans arbete. En tid efteråt hade all personal på förskolan, även de som inte varit med på dansen, en föreläsning om vad dans i förskolan kan innebära med tanke på barnets utveckling. Personalen fick även själva pröva några av de dansinslag som barnen övat.

Utvärderingen av detta miniprojektet blev mycket positiv. Barnen tyckte hela tiden att det var roligt att gå till dansen (förskolan hade tillgång till en större lokal i en dansstudio). De som var lite blyga, försiktiga eller oroliga från början rycktes snabbt med. Föräldrarna var mycket positiva till att barnen fått pröva dans och såg bara fördelar med att erbjuda dans till alla barn. En förälder tryckte på den kulturella aspekten av dans och menade att det var viktigt att föra in klassisk musik i barnens värld. En annan förälder skrev att dottern nu ville börja dansa på fritiden.

Personalen intygade att dansundervisningen satt spår i barnens lekar och rörelsemönster och i personalgruppen fanns ett stort intresse av att fortsätta med dans på något sätt. En idé från institutets sida var att initiera ett nätverk av intresserad förskolepersonal i kommunen och ordna med inspirationsträffar framöver.

Varför ska man ha dans i förskolan? I de styrdokument som finns om förskolans arbete finns många argument som kan föras fram. Barn har ett naturligt rörelsebehov som kan kanaliseras i dansen. Barnet är sitt eget uttryck och dansen lockar fram det barnet redan har i fråga om kroppsmedvetenhet och fantasi. Ett barn har rätt att uttrycka sig på sitt eget fria sätt, men kan också genom dansen få träna sig i att uttrycka tankar, känslor och upplevelser. I dansen möter man varandra och varandras olikheter och tränar sin empatiska förmåga. Dans har även en social aspekt där man lär sig turordning och tränar koncentration och samarbete. Dansen har också en estetisk dimension  - man använder alla sina sinnen, man kan njuta av vackra rörelser och dynamisk musik.

Dans i skolan finns nu i 110 kommuner I Sverige och Dans i förskolan sprider sig.

Elisabeth Sörhuus, styrelseledamot i Dans i skolan

Barn, dans och framtidstro!

Ett möte där kulturens betydelse för integrationen i skolan lyfts fram.

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangeras på Moderna Museet i Stockholm och i en grundskola i Skärholmen. Barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv får inspiration och erfarenhetsutbyte.

Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk i skolan som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället. 

Under biennaldagarna kommer nationella och internationella exempel att presenteras och Moderna Museet kommer också att visa konstens betydelse i integrations-arbetet. Biennalen blir ett tvärkulturellt möte mellan danskonstnärer, bildkonstnärer och andra kulturskapare, bl.a. så kommer barnen att få dansa till två av Sveriges främsta musiker, konsertpianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst i den inspirerande miljön på Moderna museet.

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Moderna Museet och Västerholms friskola i Skärholmen.

Läs mer och anmäl intresse att delta!

Etiketter: biennal, biennal 2016
Vid Västerholms Friskola i Skärholmen pågår ett projekt där nyanlända barn får dansa i skolan för att genom dansen lära sig svenska, men också för att dela sina berättelser med sina nya klasskompisar.

"De barn som kommer hit placeras omedelbart i klasser", berättar dansläraren Ida Sandor, som intervjuas i tidningen "The Local" om verksamheten som sätter dans, språk och identitet i fokus.

Ida Sandor har utvecklat en metod för att lära sig svenska genom dansen, och projektet har fått stöd från Kulturrådets Skapande skola-medel.

Läs hela artikeln.

Manifestationen för dans i skolan i Kiruna blev ett möte i dans mellan skolelever, förskolebarn, ursprungsbefolkning, nyanlända samt nationella och internationella danskonstnärer, lärare och förskolepersonal. Det dansades både på Folkets Hus i Kiruna 23 februari och vid Ishotellet i Jukkasjärvi den 24 februari 2016.

Genom dansen hyllades den vackra vintern i Kiruna: Barn från förskolorna Bullerbyn och Lombolo  dansade snöbollar. Triangelskolans elever skapade dans med utgångspunkt i improvisation med den franske koreografen Stephane Imbert. Nyanlända elever från Vittangi dansade flamenco med Tina Wezelius Grebacken. Barn från Jukkasjärvi visade hur man kan dansa arkitektur under ledning av Frida Brismar Pålsson. Barnen från Sameskolan i Kiruna dansade Vinterdans, Järv och ripor och Vindar tillsammans med barn från Skärholmen och Stockholm under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.

Foto: Hans-Olof Utsi
Etiketter: dans i skolan, kiruna

23 februari kl. 17.00 Nåjdensalen, Folkets hus i Kiruna
 
Det blir ett möte i dans mellan ursprungsbefolkningen, nyanlända och barn från majoritetssamhället samt nationella och internationella danskonstnärer, lärare och förskolepersonal.
 
Genom dansen hyllas den vackra vintern i Kiruna: Barn från förskolorna Bullerbyn och Lombolo  dansar snöbollar. Triangelskolans elever skapar dans med utgångspunkt i improvisation med den franske koreografen Stephane Imbert. Nyanlända elever från Vittangi dansar flamenco med Tina Wezelius Grebacken. Barn från Jukkasjärvi visar hur man kan dansa arkitektur under ledning av Frida Brismar Pålsson. Barnen från Sameskolan i Kiruna dansar Vinterdans, Järv och ripor och Vindar tillsammans med barn från Skärholmen och Stockholm under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren.
 
”Vi manifesterar dansens självklara plats i barns och ungas förskolor och skolor och det unika och internationella språket som dans är lyfter vi fram. Delaktighet, integration och kulturell identitet utforskas med hjälp av dansen och koreografier skapas. Dansen och skapandet ger många möjligheter som inte det verbala kan ge”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Pressmöte på Folkets hus 23/2 kl. 16.45, Nåjdensalen.

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan, tel. 070 586 15 15

Ett möte i dans mellan sameskolorna från Kiruna och Jokkmokk
 
Under Jokkmokks marknad den 4:e februari blev det ett möte i dans mellan elever från sameskolorna i Kiruna och Jokkmokk med representanter från utbildningsdepartementet i publiken.
 
Sameskolstyrelsen och Institutet Dans i skolan har tagit initiativ till ett långsiktigt projekt för att utveckla och stärka dansen i sameskolorna i Kiruna, Karesuando, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby.
 
Vid detta tillfälle fick man chansen att visa utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreteraren Helene Öberg samt flera representanter från utbildningsdepartementet att dansen är ett viktigt språk för elevernas lärande.
 
Sameskolornas dansprojekt är en del av en stor satsning på DANS OCH INTEGRATION I SKOLAN som Institutet Dans i skolan utvecklar. Dansen och skapandet ger många möjligheter som inte det verbala kan ge när sameskolornas elever möter nyanlända elever. Delaktighet, integration och identitet utvecklas när eleverna skapar egna uttryck i dans. Begrepp som urfolk, nyanländ, glesbygd, storstad, flykting och identitet används i processen.
 
— Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är ett viktigt och internationellt språk för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

— Jag är själv helt övertygad om att dans i skolan är bland de bästa integrationsprojekten som en skola kan göra. Från dag 1 deltar människor på samma villkor oavsett språk eller bakgrund där kvalitéer från andra kulturer kan lyftas upp direkt. Hur många  aktiviteter i skolan kan göra det? säger Niclas Fohlin, specialpedagog i Västerholmsskolan i Skärholmen med erfaranhet av barn från drygt 60 olika kulturer.
 
Instagram finns också bild som utbildningsminister Gustav Fridolin själv lagt ut.
 
Mer information om projektet, ladda ner informationsblad.

loading...
Etiketter: dansiskolan, sameskolor