Loggan, röd med vit text

NYHETER

2016 > 09

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 21 september 2016

Barn, dans och framtidstro!
Ett möte där kulturens betydelse för integration i skolan lyfts fram.

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangerar Institutet Dans i skolan på Moderna Museet 28/9 och i Västerholms friskola i Skärholmen 29/9.

En mötesplats för barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, forskare, danskonstnärer, högskolor och kommuner för inspiration och erfarenhetsutbyte. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället.


”Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Dans i skolan-biennalen 2016 'Barn, dans och framtidstro' lyfter fram vilket fantastiskt och ursprungligt språk dans är, när det gäller att stärka identiteten och ta del av varandras kulturer för att skapa förståelse och delaktighet”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Bredd och elit möts. Den dolda kunskap som finns inom området dans och lärande lyfts fram. Biennalen är ett möte mellan den breda basverksamheten med dans i skolorna, lärarutbildningarna och dansen som scenkonst. Moderna Museet visar exempel på konstens betydelse i integrationsarbetet. Utöver forskningsseminarium och seminarium om läraruppdraget anordnas också seminarier och samtal om kulturens betydelse i utbildning och samhällsutveckling tillsammans med representanter från Kulturrådet, Skolverket, kulturdepartementet, högskolor, skolor och kulturliv. Programmet bjuder på 37 workshops och seminarier samt upplevelser med konst, musik och dans.

Några exempel från biennalprogrammet:

 • Möten i dans mellan urfolk och nyanlända – Cecilia Björklund Dahlgren
 • Milad Mohammadi, årets talare 2014, rektor Järvaskolan "Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna" 
 • Exempel på dans i skolan: förskola, grundskola, gymnasium och högskola 
 • Anna Sarri från Nikkaluokta berättar om Sapmi och renen
 • Två av Sveriges främsta musiker spelar, konsertpianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst
 • Koreografiska signaturer med inspiration och spetskompetens från Frankrike
 • Möt Matisse och Apollon med Maria Taube, intendent, Moderna Museet
 • Eva Bojner Horwitz, med.dr. kulturhälsoforskare lyfter fram dansen 
 • Kungliga Baletten dansar 
 • Läraruppdraget i framtidens skola – Elisabeth Sörhuus
 • Streetdans med Damon Frost och Ambra Succi
 • Låt färgen flöda tillsammans med konstpedagoger på Moderna Museet
 • Dans och genus i förskolan 
 • Forskningsseminarium – dans och lärande 
 • Flamenco på schemat med nyanlända i Vittangi
 • Dans och språkutveckling i Västerholms friskola


Välkommen till Dans i skolan-biennalen 2016!
Mer information och program finns här.

Pressbild fri för nedladdning: www.flickr.com/photos/dansiskolan/28796091494/

Sveriges femte Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Moderna Museet, Västerholms friskola, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 Pressmeddelande, Institutet Dans i skolan, Stockholm 20 september 2016
 
Institutet Dans i skolan har utmanat kommuner och skolor att berätta om hur de arbetar med dans och integration i skolan. Pristagare i Utmaningen är Västerholms friskola i Skärholmen, Sagaskolan i Märsta i samarbete med Sigtuna kulturskola samt Hallstahammars kommun.
 
Det nationella Institutet Dans i skolan bjöd förra året in kommuner och skolor i Sverige till en utmaning att berätta och visa hur skolan arbetar med dans och integration. En jury bestående av personer ur Institutet Dans i skolans styrelse tog del av bidragen och valde ut tre som får pris för sitt utvecklande arbete.
 
”Institutet Dans i skolan gör en särskild satsning kring Barn, dans och integration i skolan. Vi vill lyfta fram goda exempel så att andra skolor kan inspireras till att använda dansen som uttrycksform i skolarbetet”, säger Elisabeth Sörhuus, styrelseledamot för Institutet Dans i skolan och tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm där hon införde dans på skolschemat.
 
Styrelsen har beslutat att första pris tilldelas Västerholms friskola i Skärholmen, som under flera år har utvecklat dansen genom projektet Dans, språk och identitet, där skolans samtliga elever får möta dansen under ledning av danslärarna Ida Sandor och Malin Morin. Första priset på 10 000 kr får Västerholms friskola för att kunna engagera en fransk koreograf till sin dans i skolan-verksamhet under september 2016.
 
Sagaskolan i samarbete med Sigtuna Kulturskola tilldelas andra pris för sin dansundervisning i Sagaskolan under ledning av danspedagogen Maria Edin. Rektor Johan Johanson och klassläraren Maggi Norvall och danspedagogen Maria Edin från Sagaskolan i Märsta får som pris medverka i Dans i skolan-biennalen 2016 där Sagaskolans arbete med dans och integration lyfts fram i en workshop.
 
Hallstahammars kommun får tredje pris för sin satsning på Dans och demokrati i skolan under ledning av dansläraren Caroline Gustafson-Asp. Priset består i att Hallstahammars kommun med kulturchefen Sven-Olof Juvas, kulturskolechefen Jenny Hägg och dansläraren Caroline Gustafson-Asp får möjlighet att vid Dans i skolan-biennalen presentera hur kommunen läsåret 2016-17 startar dans i skolan-verksamhet i Hallstahammars kommun.
 
Alla tre pristagarna lyfts fram i en workshop under Dans i skolan-biennalen på Moderna Museet den 28/9 kl.16.15 - 17.15. Mer information: www.dansiskolan.se.
 
”Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
Etiketter: dansiskolan, utmaningen