Loggan, röd med vit text

NYHETER

2017 > 06

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Bland de kommuner och skolor som tilldelas medel för Skapande skola-projekt i årets omgång, har 222 projekt ett inslag av dans. Totalt fördelas 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning.

”Det är glädjande att dansen tar så stor plats inom Skapande skola och att mer än 200 projekt har en danskomponent!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet dans i skolan. ”Det visar att dansen har en självklar plats i skolan och att intresset bland kommunerna är stort.”

Skapande skolan-bidraget som fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. och 91 procent av kommunerna söker bidraget varje år.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever och det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Dansmanifestation i Hallstahammar Dansmanifestation i Hallstahammar

Hundratals skolbarn i Kiruna och Hallstahammar manifesterade tillsammans dansens betydelse i skolan genom att dansa på torget i Hallstahammar, och i Kirunas stadshus.

Dans och integration
Skolbarnen i Hallstahammar dansade på Hammartorget för att manifestera dans och integration inom ramen för Skapande-skola-projektet "Dans – demokrati – identitet" som syftar till att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Totalt deltog 500 elever från årskurs 1–4 och årskurs 7 på kommunens alla skolor som deltagit i projektet i dansmanifestationen.

VLT skriver om dansmanifestationen.

Dans i Kirunas stadshus
Samma dag, den 31 maj, deltog 330 skolbarn i en dansmanifestation i Kirunas stadshus för att visa dansens självklara plats på skolschemat. Elever och förskolebarn från Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Abisko och samtliga elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare intog Stadshuset i Kiruna med sin dans. 

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna var ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället. I manifestationen deltog också med dr och kulturhälsoforskaren Eva Bojner Horwitz från Karolinska Institutet för att lyfta fram dansens stora betydelse för barns och ungas utveckling och lärande.

Dans i skolan-manifestationen i Kiruna arrangerades av det nationella Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna kommun och Sameskolstyrelsen med stöd av Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Här rapporterar Sameradion & SVT Sápmi om dansmanifestationen.

loading...