Loggan, röd med vit text

NYHETER

2017 > 10

Det nationella Institutet Dans i skolan bjuder in alla skolor i Sverige till en utmaning att berätta/visa hur skolan arbetar med dans och integration. De bästa bidragen, som kan användas som inspiration för andra skolor, har chans att erhålla 10 000 kr för utveckling av den egna dansverksamheten eller medverka i den nationella Dans i skolan-biennalen 2018.

Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är viktig för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället.

Delta i Utmaningen
För att anta utmaningen ska ni senast 1 december 2017 mejla in er beskrivning (max 1 A4-sida + ev en kort film eller bilder) till Institutet Dans i skolan, Utmaningen Barn, dans och framtidstro: info@dansiskolan.se.

Ladda ner informationsblad.

Läsåret 2017–18 ger Luleå tekniska universitet fristående kursen DANS I SKOLAN, 7,5 hp. Kursen vänder sig till lärare och förskolepersonal som vill få kunskaper för att kunna arbeta med dansen som uttrycksform i skola och förskola.

Intresset för dans i skolan och förskolan ökar och fler får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.

Distansutbildning läsåret 2017-2018
Kursen är en distansutbildning under läsåret 2017–2018 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan och eller dans i förskolan.

Den fristående högskolekursen Dans i skolan är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen riktar sig till lärare och förskolepersonal från hela landet samt lärarstudenter.

Kursinnehåll
I kursen kommer dansens betydelse för barns utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
 
Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4–5 tillfällen fredag - lördag eftermiddag vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. eller på annan ort. t.ex. Skellefteå och Stockholm.

Anmälan till kursen
7,5 Högskolepoäng, Dans i skolan
Fortsättningskurs på grundnivå
Anmäl dig via länken här, ange A0010G.
Sista ansökningsdag är 16 oktober 2017.

Mer information
Ladda ner flyer
Information på LTU:s hemsida

Mer information

Nyhetsarkiv