Loggan, röd med vit text

NYHETER

2017 > 12

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 15 december 2017

Det blir ett möte i dans när elever från Västerholmsskolan i Skärholmen, Sameskolan i Kiruna, Kungsholmens grundskola och Storkyrkoskolan manifesterar dansens självklara plats i skolan i Juldansen på Nordiska museet 18 december 2017.

Regeringen lyfter fram hälsa och rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan! och Stockholms stad satsar på rörelse i skolan varje dag för alla skolor i kommunen. Detta är särskilt viktigt för de barn som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande.

”När regeringen och Stockholms stad säger ’mer rörelse i skolan’ säger vi ’mer dans i skolan’! Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner och skolor så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan under ledning av danslärare och att möta dansen som scenkonst”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Juldansen på Nordiska museet är också ett möte i dans och musik mellan bredd och elit när barnen dansar in julen och får möta konsertpianisten Roland Pöntinen. Dans är kommunikation och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande!

Plats/Tid: Nordiska museet, måndagen den 18/12 kl. 13.00.
Pressmöte med Institutets verksamhetschef Cecilia Björklund Dahlgren och styrelseordförande Björn Sprängare samt rektorer kl. 14.00 på Nordiska museet.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.

Målen för Institutet Dans i skolan är

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.
     

Företagsledaren Björn Sprängare har utsetts till ny ordförande för Institutet Dans i skolan och påbörjar sitt uppdrag 1 januari 2018.
 
”I dansen får barnen röra sig, utveckla sin fantasi och kreativitet och samspela med andra. I dagens samhälle betyder det mycket för barnens utveckling och jag vill gärna bidra till att fler barn upptäcker dansens möjligheter och glädje”, säger Institutets nye ordförande Björn Sprängare om utnämningen.
 
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Målen för Institutet Dans i skolan är:

  • att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
  • att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 
”Vi är stolta och glada att välkomna Björn Sprängare som ordförande i styrelsen som med gedigen erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och kulturområde kommer att berika styrelsens verksamhet i att främja mer dans i skolan. Vi arbetar för att dessa frågor lyfts högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.
 
Björn Sprängare ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

I styrelsen sitter också Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan; Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm och numera seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor; Monica Johansson som har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet; Anna Lindqvist som har disputerat i pedagogiskt arbete inom området dans och genus och är biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet och Ylva Sundkvist, kommunchef i Piteå och tidigare divisionschef vid Norrbottens läns landsting.
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Mer information om styrelsen.

Etiketter: styrelsen