Loggan, röd med vit text

NYHETER

2018

Foto: Magnus Stenberg Foto: Magnus Stenberg

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och tidigare universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har installeras som professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet vid lärosätets årliga promotions- och installationshögtid lördagen 10 november i Aula Aurora med efterföljande bankett i STUK.

– Det känns fantastiskt att bli professor i danspedagogik! Det är ett genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen. Genom en professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Allt börjar med kroppen!
Runt 400 personer fanns på plats vid årets ceremoni i Aula Aurora, med promovering av nya doktorer och hedersdoktorer, installation av nya professorer prisutdelningar.
Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn lyfte i sitt tal viktiga forskningsresultat och framsteg under det gångna året, rörande allt från metoder för att minska koldioxidutsläpp till ett framgångsrikt projekt för att få barn att röra på sig mer. Hon framhöll också vikten av att ett universitet tänker nytt och fritt – inte minst för att locka framtida generationer studenter.

Den 10:e december håller Cecilia Björklund Dahlgren en öppen föreläsning på LTU ” Allt börjar med kroppen!” om dansens självklara plats i förskola och skola, och hur den kan bidra till barns utveckling. Anmäl dig här.

Om Cecilia Björklund Dahlgren
Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund. År 1978 startade hon obligatorisk dansundervisning i skolorna i Skellefteå. Hon är också initiativtagare till Sveriges första danslärarutbildning som startade 2003 vid LTU, tidigare universitetslektor vid LTU och grundare tillsammans med Piteå kommun av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Danslärarutbildningens lokaler vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Foto: Hans-Olof Utsi Danslärarutbildningens lokaler vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

En helt ny lärarutbildning startade höstterminen 2003 vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), förlagd till Musikhögskolan i Piteå. Ämneslärare i dans för gymnasieskolan 300 hp med dans – fördjupning dans eller dans och annat ämne. 2011 fick även Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm examensrätt för ämneslärare i dans och 2016 startade utbildningen också vid Göteborgs Universitet.

Uppföljning under vårterminen 2018
I denna uppföljning som genomfördes vårterminen 2018 finns utexaminerade ämneslärare inriktning dans från Luleå tekniska universitet samt från Dans- och Cirkushögskolan. Från LTU har tio årsklasser utexaminerats (första intagning höstterminen 2003) och på DOCH två årsklasser (första intagning 2011).

LTU – utexaminerade 2008 t.o.m. 2017 – 10 årsklasser sammanlagt 65 st.
(57 svar = 88%)

Verksamma som lärare i följande ämnen (54 av 57)
Dans                                        39          
dans och engelska              3
dans och matematik          2
dans och rytmik                   2
dans och drama                   1
dans och so                            1
dans och no                           1
dans och spanska               1
dans och svenska                1
engelska och matematik  1
svenska SFI                             1
bild                                             1
_________________________________________________________________________
Sammanlagt                          54
Dessutom som danskonsulent 2 och ”annat” 1 (54+3 = 57)
Från LTU har 57 av 65 svarat = 88%
Av 57 arbetar 54 som lärare (95%) varav 51 som danslärare och 3 som lärare i andra ämnen.
 
DOCH - utexaminerade 2016 och 2017 (2 årsklasser) sammanlagt 11 st.
(8 svar = 74%)

Verksamma som lärare i följande ämnen
Dans                                       5
dans och engelska           1
dans och idrott                  1
svenska SVA                        1
_________________________________________________________________________
Sammanlagt                     8
Alla 8 arbetar som lärare varav 7 som danslärare och 1 som lärare i annat ämne.
 
Fördelning på olika stadier och/eller inom olika organisationer
                                                              LTU               DOCH
grundskola                                        25                     1
kulturskola                                        14
gymnasiet                                            6                     5
privat dansskola, föreningsliv     4                     1
förskola                                                 2
SFI Komvux                                         2
folkhögskola                                      1                     1
_________________________________________________________________________                                                                  54                   8
Flera danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation. Kulturskola och grundskola är vanligt. I den här uppföljningen placeras de där de har största delen av sin tjänst förlagd.

Uppföljning genomförs vartannat år
När den första uppföljningen som Institutet Dans i skolan gjorde våren 2016 fanns det endast utexaminerade danslärare från LTU:s danslärarutbildning i Piteå. Uppföljningen visade 2016 att närmare 90% av danslärarna med examen från LTU var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och eller kulturskola.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Mer information
Ladda ner kartläggningen

Anmäl dig till Konstarter i pedagogiken - Art in Education, en mötesplats för lärare, skolledare och kulturaktörer i Edsbyn, Ovanåker, Gävleborg 16-17/8 2018!

En mötesplats där du som lärare eller kulturaktör kan hitta inspiration och motivation till att arbeta med konstarter i pedagogiken. Konferensen invigs med tal av kommunalråd Yoomi Renström, Jessica Hintze från Universitets och högskolerådet, Cecilia Björklund Dahlgren från Institutet Dans i Skolan och Staffan Forssell från Kulturrådet.

På programmet står bland annat ett seminarium på temat "Hur kan vi utveckla elevernas möjlighet att få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan från förskolan till gymnasiet?" med Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Instituet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Konferensen genomförs i samarbete med det EU-finansierade projektet e-ARTinED och ett flertal olika samarbetsparter från regionen och hela landet, bland annat Institutet Dans i skolan.

Läs hela programmet och anmäl dig senast 20 juni här.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Över 200 deltagare och lika många barn och unga deltog i den sjätte Dans i skolan-biennalen och den nordiska forskningskonferensen som arrangerades i Skellefteå och Piteå 7–9 maj. Workshops, samtal föreställningar och seminarier stod på schemat när dansens betydelse i skolan lyftes. ”Vi klarar oss inte utan dansen”, konstaterade forskaren och associerade professorn Eva Bojner Horwitz i sitt inledande anförande. Dagarna avslutades med ett gemensamt upprop för de estetiska ämnena i gymnasieskolan.
 
Sveriges sjätte Dans i skolan-biennal ”Mer Dans i skolan!” arrangerades av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Nord. Ledord för Biennalen var: Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Dansen har en självklar plats på schemat
Dansens självklara plats och barnens och ungdomarnas betydelse för samhällsutvecklingen lyftes särskilt fram. Danskonstnärer engagerades för att skapa dans tillsammans med elever och studenter samt för att visa dansföreställningar och dansforskare presenterade metodutvecklingsarbete och forskning.
 
Biennalen invigdes av kommunalrådet Lorents Burman från Skellefteå kommun och Institutet Dans i skolans ordförande Björn Sprängare tillsammans med dansande skolelever och professionella danskonstnärer.
 
Över 30 programpunkter på programmet
Närmare 30 olika workshops för praktiskt deltagande och seminarier och samtal stod på programmet under biennaldagarna samt den nordiska forskningskonferensen. Utöver workshops med teman kring Dans och integration blev det workshops om dans och språkutveckling samt dans i skolan ur ett genusperspektiv med särskilt fokus på skolans arbete med värdegrund och samtyckeskultur.
 
Dans i skolan-biennalen 2018 visade vilket fantastiskt och ursprungligt språk dans är, när det gäller att stärka identiteten och ta del av varandras kulturer för att skapa förståelse och delaktighet. Det blev möten i dans mellan bredd och elit, t.ex. mellan nyanlända elever och elever från majoritetssamhället samt barn från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby. Medverkade gjorde också danslärarstudenter vid LTU:s Danslärarutbildning, danskonstnärerna Bosmat Nossan och Noa Paran från Tel Aviv, Ambra Succi en av landets främsta hiphopdansare, flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken, Isadora Duncan –tolkaren Lilly Zetterberg samt  konsertpianisten Roland Pöntinen.
 
Fokus på forskning om dans
Det finns ett ökat intresse för forskning inom Dans i skolan-fältet. Därför har Institutet Dans i skolan instiftat ett vetenskapligt råd som ska utveckla forskningsstrategier för Dans i skolan i samverkan med andra lärosäten i landet och i Norden. Flera universitet finns representerade i det vetenskapliga rådet.
 
Till den nordiska forskningskonferensen vid Luleå tekniska universitet bjöds seniora dansforskare och nya dansforskare in från de övriga nordiska länderna. Institutets forskningskonferens blir också viktig för att inspirera till ny forskning och hitta finansiärer till fler doktorandtjänster inom området. Det är nödvändigt att Institutet Dans i skolan utvecklar det nordiska nätverket för forskning inom Dans i skolan-området.
 
Röster från Dans i skolan-biennalen 2018
”Vi klarar oss inte utan dans!”
”Dansläraren är en ny lärarkategori som är efterfrågad på många skolor i landet, i Skellefteå startas också dans i förskolan”
”Genom dansen kan jag uttrycka vad jag inte kan säga”
”Kroppen är mitt verktyg och när jag dansar kommunicerar jag så mycket mer än ord”
”#MeToo är en rörelse som handlar om att involvera män likväl som kvinnor. Vi kan använda kroppen och dansen för att lära oss om vad samtycke faktiskt innebär.”
”Civilkurage behövs och skapas när det finns ett bra ledarskap”.
”Med samverkan kan vi åstadkomma så mycket mer, vi får förespråkare av dans även om vi inte dansar själva.”
”Dans är nästan overkligt och samtidigt härligt”
”Det är viktigt med estetiska ämnen i skolan, bara så kan det bli mer dans i skolan.”
”Vi behöver mer forskning om dans för att lära mer om vad dansen är och gör med oss när vi dansar.”
”De som dansar är bättre än andra på att kunna läsa av andra människors sinnesstämningar ”
”Att dansa är att mötas och lära känna varandra och sig själv”
 
Mötesplats för dans i skolan
”Dans i skolan–biennalen och den nordiska forskningskonferensen 2018 blev en viktig mötesplats för dans i skolan där många nya möten resulterade i starka upplevelser, ny kunskap och samlade erfarenheter”, sa Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.
 
Biennalen avslutades med att deltagarna vid Dans i skolan-Biennalen 2018 skrev under ett upprop om att de estetiska ämnena återinförs som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Estetiska uttryck behövs för elevernas lärande och utveckling, men också för att skapa en innovativ, konkurrenskraftig och framtidsorienterad samhällsutveckling i linje med EU:s framtagna ”Nyckelkompetenser för livslångt lärande”.
 
Hela programmet och mer information finns på www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Foto: Patrik Häggkvist Foto: Patrik Häggkvist

Regeringens proposition om att återinföra ett gymnasiegemensamt estetiskt ämne på gymnasiet saknar idag politiskt stöd. Gymnasieelever fråntas sin möjlighet att utveckla sin kreativitet och sina kunskaper inom musik, bild, dans och teater. Vi vill med detta upprop uppmana alla riksdagens ledamöter att ta sitt ansvar och rösta för alla elevers rätt till estetiskt uttryck!
 
Under tre dagar har barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet mötts för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande vid den sjätte nationella Dans i skolan-biennalen 2018 inklusive nordisk forskningskonferens ”Mer dans i skolan!” arrangerad i Skellefteå och Piteå 7–9 maj.
 
Såhär säger några av deltagarna:
”Vi klarar oss inte utan dans!”
”Genom dansen kan jag uttrycka vad jag inte kan säga”
”Dansen är ett internationellt språk”
”Kroppen är mitt verktyg och när jag dansar kommunicerar jag så mycket mer än ord”
 

Dans är kommunikation.
 • Dansen ger barn och ungdomar möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder och känslor, både som individ och grupp.
 • Dans stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet.
 • Dans är glädje! Det är roligt att dansa!
 • Dans är ett eget kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel historia, matematik och språk.
 • Dans ger barn och ungdomar stärkt självkänsla.
 • Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.

Estetiska ämnen, där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor behöver fortsatt stöd i skolan. Skolan når alla barn, även de som inte har möjlighet att välja att möta konst och kultur på fritiden. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att möta estetiska ämnen som har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället och mötas över språkgränserna.
 
Eva Bojner Horwitz med lång forskarerfarenhet inom dans, beskriver hur dansen kan bidra till ökad empati genom att påverka känsloavläsning - en viktig del i vår kommunikation som hjälper oss att skapa sociala kontakter och avläsa tidiga signaler på ohälsa. Dans kan också påverka inlärning och minska smärta. ”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är själva grundbulten för denna utveckling”, säger Med dr Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska institutet samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap Uppsala Universitet.
 
Härmed skriver deltagarna vid Dans i skolan-Biennalen 2018 under detta upprop om att de estetiska ämnena återinförs som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Estetiska uttryck behövs för elevernas lärande och utveckling, men också för att skapa en innovativ, konkurrenskraftig och framtidsorienterad samhällsutveckling i linje med EU:s framtagna ”Nyckelkompetenser för livslångt lärande”!
 
Den sjätte nationella Dans i skolan-biennalen den 7–9 maj i Skellefteå och Piteå samlade över 400 deltagare från olika delar av landet, varav 200 barn och unga. Mer information: www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Skriv under uppropet.

 
Ladda ner uppropet som pdf-fil.
 

Apollon av Henri Matisse i Moderna Museets samling Apollon av Henri Matisse i Moderna Museets samling

Institutet Dans i skolan arrangerar en Sommarakademi i samarbete med Moderna Museet den 14:e juni på temat "Dans, konst och lärande".
 
Vi skapar en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, politiker, danskonstnärer, kulturskapare och forskare för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställning men också själva prova på att dansa och måla och ta del av spännande metoder i den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig.

Hans-Olof Utsi Hans-Olof Utsi

Intresset för danspedagogik i skolan ökar berättar Kulturnytt i Sveriges Radio i sitt inslag om Dans i skolan-Biennalen 2018. SVT Norrbotten och Västerbotten rapporterar från Biennalen med inslag av dansande barn och unga. Medieintresset för Dans i skolan-Biennalen i Skellefteå och Piteå 7-9 maj var stort, här följer ett urval av artiklar och inslag.

8/5
Dansbiennalen där 200 elever möts, SVT Norrbotten

Dans i skolan ska vara självklarhet, Piteå-Tidningen

Dans i skolan-biennalen i Piteå och Skellefteå, Kulturnytt i P1, SR
 
7/5
Stor dansfest på Nordanå, Norran

Hoppas på mer dans i skolan, SVT Västerbotten

SVT Västerbotten (inslaget börjar 5.40)
 
SR P4 Västerbotten
Klicka på "Lyssna från 130 minuter" den lilla blå knappen ovanför bilden
 
Skellefteå firar – dans på schemat i 40 år, SR P4 Västerbotten
 

 Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 3 maj 2018
 
Norrbotten och Västerbotten visar vägen för utveckling av danskonsten i skolan.

Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet, Skellefteå och Piteå arrangerar den sjätte Dans i skolan-biennalen ”Mer dans i skolan!” och en nordisk forskningskonferens 7-9 maj. En nationell mötesplats för lärare, rektorer, politiker, danskonstnärer, forskare och näringsliv. Dansens självklara plats på skolschemat lyfts fram, ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom området barn, unga, dans och skola.


Mer dans i skolan!
Intresset för dans i skolan ökar och när regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer dans i skolan!”. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet dagligen stärks och medvetenheten om att traditionellt idrottande inte räcker öppnar dörrarna för dans i skolan. Ledord för Biennalen är: Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Biennalen invigs av kommunalrådet Lorents Burman från Skellefteå kommun och Institutet Dans i skolans ordförande Björn Sprängare tillsammans med dansande skolelever och professionella danskonstnärer.

På programmet står workshops, seminarier, samtal, dansföreställningar och en konferens där forskning inom området dans i skolan lyfts. Program och information om medverkande finns här.

Möten i dans
Bredd och elit möts på Biennaldagarna som samlar över 400 deltagare, varav 200 barn och unga.

FN:s konvention om barns rättigheter slår fast barns rätt till yttrandefrihet och delaktighet i konst- och kulturliv och genomsyrar biennalens program. Med 2018 års Dans i skolan-biennal vidareutvecklas arbetet med Dans och integration i skola och högskola. Möten i dans skapas mellan elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby samt barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever från Skellefteå, Piteå och Stockholm.

Allt börjar med kroppen och efter #MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.
Den dolda kunskap som finns inom dans och lärande lyfts fram. Biennalen är ett möte mellan den breda basverksamheten med dans i skolorna, lärarutbildningarna och dansen som scenkonst. Internationella och nationella danskonstnärer medverkar tillsammans med barn och unga i dansföreställningar och workshops.

”Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet. ”Det är viktigt att presentera samverkan mellan kommunerna, regionerna, staten och näringslivet för att skapa en attraktiv uppväxtmiljö för barn och unga.”

Några exempel från biennalprogrammet:

 • Kroppskoll - interaktiv workshop med Eva Bojner Horwitz, associerad professor och kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet som diskuterar integritet, kroppsavläsning och spegling med danslärarstudenter
 • GAGA-workshops med dansare från Tel Aviv
 • Dans, demokrati och historia på skolschemat i Hallstahammar
 • Dans i förskolan – kropp, genus, uttryck och språkutveckling med dansforskaren Anna Lindqvist och förskolechefen Lotta Rajalin
 • Koreografiska signaturer med danskonstnären Håkan Mayer där deltagarna får dansa koreografen Per Jonssons verk Schakt
 • Isadora Duncan tolkas av dansaren Lilly Zetterberg till toner av konsertpianisten Roland Pöntinen
 • 40-årsjubileum med Dans i skolan: Skellefteå var först i landet med dans på schemat under professionell ledning
 • Streetdans på schemat med dansaren och koreografen Ambra Succi
 • Barns interpretation i dans – en tyst kunskap, workshop med Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
 • Dans och språkutveckling i Skärholmen
 • Dans på schemat i förskola och träningsskola i Piteå med danslärarna Liselott Berggren och Sara Lockby
 • Pojkar möter proffsdansare med f.d. premiärdansören Olof Westring från Kungliga Baletten
 • Åtta årstider i dans: Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken och Cecilia Björklund Dahlgren
 • dansar med elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare, Tärnaby samt elever från Stockholm och ungdomar som nyligen kommit till Sverige
 • Barockdans Menuett under ledning av danskonstnären Håkan Mayer
 • Dansa en bok i skolan med danspedagogen Sophia Färlin Månsson
 • Möt Institutets Dans i skolans vetenskapliga råd och nordisk forskning om dans i skolan
 • Det poetiska språket i skolmiljön – en workshop med den dansande arkitekten Frida Brismar Pålsson
 • ”Dans och konstruktion” med dansforskaren Isto Turpeinen från University of the Arts i Helsingfors,
 • Dansläraren - en ny lärarkategori
 • Inkluderande dans, kroppsligt lärande, estetiska läroprocesser, koreografiska processer och konstnärlig forskningsmetodologi med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik vid NTNU i Trondheim
 • Möten i Dans är en dansföreställning med bredd och elit. Urfolk, nyanlända och majoritetssamhället möts i dans när barn och ungdomar medverkar i samma dansföreställning som professionella danskonstnärer och musiker
 • Keynote speaker för den nordiska forskningskonferensen är mikrofenomenologen Bruna Petreca vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt Brasilien

Mer information
Bilder fria för användning finns på https://www.mynewsdesk.com/se/institutet-dans-i-skolan

Dans i skolan-biennalen hålls vartannat år. Sveriges sjätte Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
 

Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan
För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapliga råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare och experter inom universitet och högskola.


Rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Det vetenskapliga rådet ska:

 • Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan
 • Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan.
 • Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan.
 • Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Ledamöter
Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010  med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Bengt Olsson, ordförande i vetenskapliga rådet. Professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Tidigare ledamot av Kungl. Musikaliska Akademiens musikutbildningutskott och av Danshögskolans styrelse. Ledamot och dekanus för konstnärliga fakulteten och utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet.

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.
Christer Wiklund är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Eva Bojner Horwitz, Associerad Professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans. Eva är medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap UU.

Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.

Nordisk forskningskonferens
I samband med den sjätte Dans i skolan-Biennalen 2018 7-9 maj i Skellefteå och Piteå arrangeras den 9:e maj den tredje forskningskonferensen om området dans i skolan. Mer information om programmet finns på www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Vetenskapligt råd för Institutet Dans i skolan

För 14:e året i rad delar Sparbanken Nord ut pris till person eller förening som gör särskilt värdefulla insatser för Norrbottens kulturliv. 2017 års pris går till Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik och verksamhetschef för Stiftelsen Dans i skolan.

Cecilia Björklund Dahlgren har utsetts till mottagare av Sparbanken Nords kulturpris 2017 med motiveringen:

”Med en energi utöver det vanliga har Cecilia varit drivkraften bakom danspedagogikens inträde i universitetsvärlden. Som nybliven professor flyttar hon nu fram positionerna för danspedagogiken. Cecilia har en unik förmåga att utveckla metoder som gör dansen tillgänglig för alla barn, oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund.”

Priset delades ut i samband med bankens årsmöte torsdag 26 april i Piteå. 

Om priset
Sparbanken Nords Kulturpris delas ut en gång per år för att lyfta människor som stimulerar och utvecklar kulturen i Norrbotten. Pristagaren ska bo i, eller ha annan särskild anknytning till länet, och ska ha bidragit med en värdefull kulturinsats för Norrbotten. 

Mer information: ​​​​​​​
https://www.mynewsdesk.com/se/sparbankennord/pressreleases/cecilia-bjoerklund-dahlgren-faar-sparbanken-nords-kulturpris-2485232

Intresset för dansträning i skolan ökar berättar Cecilia Björklund Dahlgren i  en intervju med SR:s Kulturnytt i P4 i samband med satsningen #dansamedp4. 

Hittills har 120 kommuner anställt professionella danslärare som låter barnen möta dansen som uttrycksform.

Till hösten kan fler barn få chansen att dansa i förskolan när Kulturrådet satsar på dansen i skolan, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå Universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Lyssna till intervjun i SR.

När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Program med många medverkande
Med 2018 års Dans i skolan-biennal 7-9 maj i Skellefteå och Piteå fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever. Bland programpunkterna finns också dansföreställningar där bredd och elit möts, workshops i GAGA med internationella danskonstnärer, dansforskning, samtal, inspirerande exempel på dans i skolan från förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium till högskola. Ledorden för Biennalen är Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Internationella danskonstnärer medverkar och bredd och elit möts i dansen. Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Nationell mötesplats
Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 
2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Dansa en bok är en metod som på ett annorlunda sätt visar hur du kan göra läsningen och läsinlärningen lustfylld för barn.

Dansa en bok gör fortbildningsworkshop för pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och läsning. I workshopen får du tips och idéer till hur du kan använda dans och musik som verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barn.

Material och handledning
Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet och består av en enkel handledning och nyskapad musik av Peter Lagergren. Metoden kan användas till till valfri bok och du behöver ingen tidigare danserfarenhet.

Dansa en bok erbjuder också fristående workshop med en barngrupp där vi Dansar en bok.

Mer information
www.regionuppsala.se/dansaenbok
www.dansaenbok.se
Om dansa en bok (pdf)

Patrik Häggkvist Patrik Häggkvist

Institutet Dans i skolan gör i samarbete med Luleå tekniska universitet en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017.

Under vårterminen 2016 följde Institutet upp de 52 som examinerats från LTU. Först i denna uppföljning vårterminen 2018 finns även de två första årgångarna utexaminerade från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm med.

Resultatet kommer att presenteras i vår under Dans i skola-biennalen 7-8:e maj i Skellefteå och Piteå.

Nyutexaminerade får jobb som danslärare
Den förra uppföljningen (VT 2016) visade att närmare 90 % av de utexaminerade på LTU:s danslärarutbildning i Piteå var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och kulturskolor.

Mer information
För mer information eller för att delta i uppföljningen, maila info@dansiskolan.se.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.
 
Nu debatteras rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan!”. Detta är särskilt viktigt för de barn och ungdomar som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande och eller lider av psykisk ohälsa.

Mer dans i skolan!
När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Med 2018 års Dans i skolan-biennal fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Mer information
Här finns mer information om Biennalens program och anmälan.

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har befordrats till professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet.

— Professuren i danspedagogik är ett otroligt viktigt erkännande för dansen, danspedagogiken och utvecklingsarbetet Dans i skolan, säger professor Cecilia Björklund Dahlgren om utnämningen.

— Min vision är att alla elever ska få tillgång till dansen som konstform i skolan på samma vis som eleverna möter litteraturen, musiken och bilden. Jag gläds åt allt jag har kunnat åstadkomma inom området danspedagogik och Dans i skolan (förskola, grundskola, gymnasium och högskola). Jag är ivrig att vidareutveckla och stärka området tillsammans med kommuner, skolor, högskolor, näringsliv och utbildnings-och kulturdepartementet där utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola är ett prioriterat område.

Cecilia Björklund Dahlgren fick högre utbildning i dans vid Operans Balettelevskola, London Contemporary Dance School och vid Ecole superieure de la danse classique i Cannes. Tidigt väcktes intresset för danspedagogik och koreografi för barn och ungdomar och det blev ett omfattande turnerande med Bolidenbaletten i många länder bl.a. i franska kulturhus och på Lincoln Center i New York. I slutet av 70-talet tog Cecilia danspedagogexamen vid Statens Dansskola, nuvarande Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.
Hon har drygt 40 års kunskaper och erfarenheter från danskonstens område. Exempel på några viktiga insatser för utvecklingen av danspedagogiken och Dans i skolan som Cecilia gjort:

 • pionjärarbete med danskonst för och med barn och ungdomar och startat obligatorisk dansundervisning i grundskolan i Skellefteå kommun, den första i landet samt utarbetat en särskild metodik för arbetsfältet
 • bedrivit kunskapsbildningsarbete och opinionsbildning som bl.a. resulterat i att Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att ansvara för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan under hennes ledning som riksdanskonsulent 1986–2009
 • skapat en starkare infrastruktur för danskonsten genom inrättandet av regionala danskonsulenter som idag finns i 19 regioner för att främja danskonsten regionalt med ett särskilt starkt uppdrag för barn och unga
 • tagit initiativ till dans i den akademiska världen och koordinerat projekt och fristående kurser så att dansen som konstform har introducerats vid flera lärarutbildningar och högskolor
 • tagit initiativ till och skapat Sveriges första Danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet, Campus Piteå (metodutvecklingsarbete, vidgad syn på danskonst, danspedagogik och helhetssyn på dansen och dess betydelse i lärarutbildning och samhällsutveckling)
 • tagit initiativ till och är stiftare tillsammans med Piteå kommun för Stiftelsen Institutet Dans i skolan som har ett regeringsuppdrag där Cecilia är verksamhetschef
 • bedriver nationellt och internationellt nätverksbyggande (Dans i skolan-biennaler, sommarakademier, nordiska forskningskonferenser, europeiskt nätverk, Dans i skolan-manifestationer)
 • har tillsammans med styrelsen för Institutet Dans i skolan tagit initiativ så att Luleå tekniska universitet, Institutet Dans i skolan, Piteå kommun och Skellefteå kommun bygger upp en Nationell Plattform för Dans i skolan med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord
 • har sedan 80-talet upprättat och vårdat kontakter med externa finansiärer och som till dags dato genererat en betydande summa för främjande av dans för barn och ungdomar i skola och högskola.

Cecilia Björklund Dahlgren har sedan 2008 varit universitetslektor på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och hon är även verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Sedan 2003 har Cecilia Björklund Dahlgren varit drivkraften bakom utvecklingen av Sveriges första danslärarutbildning vid LTU med ämnen såsom: Dansgestaltning, ämnesdidaktik, danskunskap, dansens estetik och historia, Koreografi för barn och unga och verksamhetsförlagt lärande. Från LTU examineras en helt ny lärarkategori, dansläraren. 92% av de utbildade danslärarna från LTU i Piteå får direkt efter examen spännande tjänster runt om i landet.

Tidigare anställningar och uppdrag innefattar verksamhetsledare, Nationella programmet Dans i skolan där Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt främjande av god hälsa för barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet samverkade och uppdraget som riksdanskonsulent vid Kulturrådet.

Cecilia Björklund Dahlgren har även varit expert till Universitetskanslersämbetet och Högskoleverket vid examenstillståndsprövning i dans, haft uppdrag som ämnessakkunnig i dans att bedöma examensrättsprövning vid ansökningar om tillstånd att få ge ämneslärarexamen i dans för gymnasieskolan och expert till Högskoleverket vid examenstillståndsprövningar av nya lärarexamina 2010. Uppdrag som ämnessakkunnig att bedöma examensrättsprövningar från landets samtliga lärosäten med estetiska ämnen (bild, musik, slöjd, teater, idrott och dans).
Intresset för danspedagogik och Dans i skolan ökar:

 • 110 kommuner har dans på schemat under professionell ledning
 • Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU
 • Dansläraren – en helt ny lärarkategori
 • Forskning inom området Dans i skolan utvecklas
 • Nationell plattform för Dans i skolan under uppbyggnad
 • Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

— Det känns helt fantastiskt att bli befordrad till professor i danspedagogik på konstnärlig grund! Nu kan vi tala om Genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen och genom en professor i danspedagogik vid LTU får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund (LTU)

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15

Inom tre år ska alla elever i Stockholms grundskolor ha 60 minuters rörelse varje skoldag.

Nu blir daglig fysisk aktivitet verklighet för alla Stockholms elever. I november beslutade utbildningsnämnden i Stockholms stad om en särskild satsning på daglig rörelse i Stockholms skolor som innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.

Under våren 2017 presenterade regeringen "Samling för daglig rörelse i skola" och som ett led i detta satsar nu Stockholms stad på att föra in daglig rörelse i skolan.

Mer dans i skolan

”Det är glädjande att skolan satsar på mer rörelse dagligen. När regeringen och Stockholms stad säger mer rörelse i skolan, säger vi mer dans i skolan”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Beslutet innebär att alla grundskolor i staden får möjlighet att arbeta för att eleverna ska genomföra fysisk aktivitet under minst 60 minuter per skoldag under 2018.
 
Mer information
Här finns fler artiklar om satsningen på daglig rörelse i skolan i Stockholm: