Loggan, röd med vit text

NYHETER

2018 > 03

Dansa en bok är en metod som på ett annorlunda sätt visar hur du kan göra läsningen och läsinlärningen lustfylld för barn.

Dansa en bok gör fortbildningsworkshop för pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och läsning. I workshopen får du tips och idéer till hur du kan använda dans och musik som verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barn.

Material och handledning
Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet och består av en enkel handledning och nyskapad musik av Peter Lagergren. Metoden kan användas till till valfri bok och du behöver ingen tidigare danserfarenhet.

Dansa en bok erbjuder också fristående workshop med en barngrupp där vi Dansar en bok.

Mer information
www.regionuppsala.se/dansaenbok
www.dansaenbok.se
Om dansa en bok (pdf)

Patrik Häggkvist Patrik Häggkvist

Institutet Dans i skolan gör i samarbete med Luleå tekniska universitet en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017.

Under vårterminen 2016 följde Institutet upp de 52 som examinerats från LTU. Först i denna uppföljning vårterminen 2018 finns även de två första årgångarna utexaminerade från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm med.

Resultatet kommer att presenteras i vår under Dans i skola-biennalen 7-8:e maj i Skellefteå och Piteå.

Nyutexaminerade får jobb som danslärare
Den förra uppföljningen (VT 2016) visade att närmare 90 % av de utexaminerade på LTU:s danslärarutbildning i Piteå var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och kulturskolor.

Mer information
För mer information eller för att delta i uppföljningen, maila info@dansiskolan.se.

Mer information

Nyhetsarkiv