Loggan, röd med vit text

NYHETER

2018 > 04

Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan
För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapliga råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare och experter inom universitet och högskola.


Rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Det vetenskapliga rådet ska:

  • Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan
  • Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan.
  • Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan.
  • Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Ledamöter
Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010  med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Bengt Olsson, ordförande i vetenskapliga rådet. Professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Tidigare ledamot av Kungl. Musikaliska Akademiens musikutbildningutskott och av Danshögskolans styrelse. Ledamot och dekanus för konstnärliga fakulteten och utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet.

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.
Christer Wiklund är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå.

Eva Bojner Horwitz, Associerad Professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans. Eva är medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap UU.

Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.

Nordisk forskningskonferens
I samband med den sjätte Dans i skolan-Biennalen 2018 7-9 maj i Skellefteå och Piteå arrangeras den 9:e maj den tredje forskningskonferensen om området dans i skolan. Mer information om programmet finns på www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Vetenskapligt råd för Institutet Dans i skolan

För 14:e året i rad delar Sparbanken Nord ut pris till person eller förening som gör särskilt värdefulla insatser för Norrbottens kulturliv. 2017 års pris går till Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik och verksamhetschef för Stiftelsen Dans i skolan.

Cecilia Björklund Dahlgren har utsetts till mottagare av Sparbanken Nords kulturpris 2017 med motiveringen:

”Med en energi utöver det vanliga har Cecilia varit drivkraften bakom danspedagogikens inträde i universitetsvärlden. Som nybliven professor flyttar hon nu fram positionerna för danspedagogiken. Cecilia har en unik förmåga att utveckla metoder som gör dansen tillgänglig för alla barn, oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund.”

Priset delades ut i samband med bankens årsmöte torsdag 26 april i Piteå. 

Om priset
Sparbanken Nords Kulturpris delas ut en gång per år för att lyfta människor som stimulerar och utvecklar kulturen i Norrbotten. Pristagaren ska bo i, eller ha annan särskild anknytning till länet, och ska ha bidragit med en värdefull kulturinsats för Norrbotten. 

Mer information: ​​​​​​​
https://www.mynewsdesk.com/se/sparbankennord/pressreleases/cecilia-bjoerklund-dahlgren-faar-sparbanken-nords-kulturpris-2485232

Intresset för dansträning i skolan ökar berättar Cecilia Björklund Dahlgren i  en intervju med SR:s Kulturnytt i P4 i samband med satsningen #dansamedp4. 

Hittills har 120 kommuner anställt professionella danslärare som låter barnen möta dansen som uttrycksform.

Till hösten kan fler barn få chansen att dansa i förskolan när Kulturrådet satsar på dansen i skolan, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå Universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Lyssna till intervjun i SR.

När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Program med många medverkande
Med 2018 års Dans i skolan-biennal 7-9 maj i Skellefteå och Piteå fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever. Bland programpunkterna finns också dansföreställningar där bredd och elit möts, workshops i GAGA med internationella danskonstnärer, dansforskning, samtal, inspirerande exempel på dans i skolan från förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium till högskola. Ledorden för Biennalen är Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Internationella danskonstnärer medverkar och bredd och elit möts i dansen. Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Nationell mötesplats
Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
 
2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!