Loggan, röd med vit text

NYHETER

2018 > 05

Foto: Patrik Häggkvist Foto: Patrik Häggkvist

Regeringens proposition om att återinföra ett gymnasiegemensamt estetiskt ämne på gymnasiet saknar idag politiskt stöd. Gymnasieelever fråntas sin möjlighet att utveckla sin kreativitet och sina kunskaper inom musik, bild, dans och teater. Vi vill med detta upprop uppmana alla riksdagens ledamöter att ta sitt ansvar och rösta för alla elevers rätt till estetiskt uttryck!
 
Under tre dagar har barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet mötts för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande vid den sjätte nationella Dans i skolan-biennalen 2018 inklusive nordisk forskningskonferens ”Mer dans i skolan!” arrangerad i Skellefteå och Piteå 7–9 maj.
 
Såhär säger några av deltagarna:
”Vi klarar oss inte utan dans!”
”Genom dansen kan jag uttrycka vad jag inte kan säga”
”Dansen är ett internationellt språk”
”Kroppen är mitt verktyg och när jag dansar kommunicerar jag så mycket mer än ord”
 

Dans är kommunikation.
 • Dansen ger barn och ungdomar möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder och känslor, både som individ och grupp.
 • Dans stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet.
 • Dans är glädje! Det är roligt att dansa!
 • Dans är ett eget kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel historia, matematik och språk.
 • Dans ger barn och ungdomar stärkt självkänsla.
 • Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse och delaktighet.

Estetiska ämnen, där eleverna stimuleras att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor behöver fortsatt stöd i skolan. Skolan når alla barn, även de som inte har möjlighet att välja att möta konst och kultur på fritiden. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att möta estetiska ämnen som har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället och mötas över språkgränserna.
 
Eva Bojner Horwitz med lång forskarerfarenhet inom dans, beskriver hur dansen kan bidra till ökad empati genom att påverka känsloavläsning - en viktig del i vår kommunikation som hjälper oss att skapa sociala kontakter och avläsa tidiga signaler på ohälsa. Dans kan också påverka inlärning och minska smärta. ”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är själva grundbulten för denna utveckling”, säger Med dr Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska institutet samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap Uppsala Universitet.
 
Härmed skriver deltagarna vid Dans i skolan-Biennalen 2018 under detta upprop om att de estetiska ämnena återinförs som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Estetiska uttryck behövs för elevernas lärande och utveckling, men också för att skapa en innovativ, konkurrenskraftig och framtidsorienterad samhällsutveckling i linje med EU:s framtagna ”Nyckelkompetenser för livslångt lärande”!
 
Den sjätte nationella Dans i skolan-biennalen den 7–9 maj i Skellefteå och Piteå samlade över 400 deltagare från olika delar av landet, varav 200 barn och unga. Mer information: www.dansiskolan.se/Biennal2018.

Skriv under uppropet.

 
Ladda ner uppropet som pdf-fil.
 

Apollon av Henri Matisse i Moderna Museets samling Apollon av Henri Matisse i Moderna Museets samling

Institutet Dans i skolan arrangerar en Sommarakademi i samarbete med Moderna Museet den 14:e juni på temat "Dans, konst och lärande".
 
Vi skapar en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, politiker, danskonstnärer, kulturskapare och forskare för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställning men också själva prova på att dansa och måla och ta del av spännande metoder i den vackra grönskande försommaren på Skeppsholmen och Moderna Museet.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig.

Hans-Olof Utsi Hans-Olof Utsi

Intresset för danspedagogik i skolan ökar berättar Kulturnytt i Sveriges Radio i sitt inslag om Dans i skolan-Biennalen 2018. SVT Norrbotten och Västerbotten rapporterar från Biennalen med inslag av dansande barn och unga. Medieintresset för Dans i skolan-Biennalen i Skellefteå och Piteå 7-9 maj var stort, här följer ett urval av artiklar och inslag.

8/5
Dansbiennalen där 200 elever möts, SVT Norrbotten

Dans i skolan ska vara självklarhet, Piteå-Tidningen

Dans i skolan-biennalen i Piteå och Skellefteå, Kulturnytt i P1, SR
 
7/5
Stor dansfest på Nordanå, Norran

Hoppas på mer dans i skolan, SVT Västerbotten

SVT Västerbotten (inslaget börjar 5.40)
 
SR P4 Västerbotten
Klicka på "Lyssna från 130 minuter" den lilla blå knappen ovanför bilden
 
Skellefteå firar – dans på schemat i 40 år, SR P4 Västerbotten
 

 Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, 3 maj 2018
 
Norrbotten och Västerbotten visar vägen för utveckling av danskonsten i skolan.

Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet, Skellefteå och Piteå arrangerar den sjätte Dans i skolan-biennalen ”Mer dans i skolan!” och en nordisk forskningskonferens 7-9 maj. En nationell mötesplats för lärare, rektorer, politiker, danskonstnärer, forskare och näringsliv. Dansens självklara plats på skolschemat lyfts fram, ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom området barn, unga, dans och skola.


Mer dans i skolan!
Intresset för dans i skolan ökar och när regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer dans i skolan!”. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet dagligen stärks och medvetenheten om att traditionellt idrottande inte räcker öppnar dörrarna för dans i skolan. Ledord för Biennalen är: Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande.

Biennalen invigs av kommunalrådet Lorents Burman från Skellefteå kommun och Institutet Dans i skolans ordförande Björn Sprängare tillsammans med dansande skolelever och professionella danskonstnärer.

På programmet står workshops, seminarier, samtal, dansföreställningar och en konferens där forskning inom området dans i skolan lyfts. Program och information om medverkande finns här.

Möten i dans
Bredd och elit möts på Biennaldagarna som samlar över 400 deltagare, varav 200 barn och unga.

FN:s konvention om barns rättigheter slår fast barns rätt till yttrandefrihet och delaktighet i konst- och kulturliv och genomsyrar biennalens program. Med 2018 års Dans i skolan-biennal vidareutvecklas arbetet med Dans och integration i skola och högskola. Möten i dans skapas mellan elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby samt barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever från Skellefteå, Piteå och Stockholm.

Allt börjar med kroppen och efter #MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.
Den dolda kunskap som finns inom dans och lärande lyfts fram. Biennalen är ett möte mellan den breda basverksamheten med dans i skolorna, lärarutbildningarna och dansen som scenkonst. Internationella och nationella danskonstnärer medverkar tillsammans med barn och unga i dansföreställningar och workshops.

”Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet. ”Det är viktigt att presentera samverkan mellan kommunerna, regionerna, staten och näringslivet för att skapa en attraktiv uppväxtmiljö för barn och unga.”

Några exempel från biennalprogrammet:

 • Kroppskoll - interaktiv workshop med Eva Bojner Horwitz, associerad professor och kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet som diskuterar integritet, kroppsavläsning och spegling med danslärarstudenter
 • GAGA-workshops med dansare från Tel Aviv
 • Dans, demokrati och historia på skolschemat i Hallstahammar
 • Dans i förskolan – kropp, genus, uttryck och språkutveckling med dansforskaren Anna Lindqvist och förskolechefen Lotta Rajalin
 • Koreografiska signaturer med danskonstnären Håkan Mayer där deltagarna får dansa koreografen Per Jonssons verk Schakt
 • Isadora Duncan tolkas av dansaren Lilly Zetterberg till toner av konsertpianisten Roland Pöntinen
 • 40-årsjubileum med Dans i skolan: Skellefteå var först i landet med dans på schemat under professionell ledning
 • Streetdans på schemat med dansaren och koreografen Ambra Succi
 • Barns interpretation i dans – en tyst kunskap, workshop med Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
 • Dans och språkutveckling i Skärholmen
 • Dans på schemat i förskola och träningsskola i Piteå med danslärarna Liselott Berggren och Sara Lockby
 • Pojkar möter proffsdansare med f.d. premiärdansören Olof Westring från Kungliga Baletten
 • Åtta årstider i dans: Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken och Cecilia Björklund Dahlgren
 • dansar med elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare, Tärnaby samt elever från Stockholm och ungdomar som nyligen kommit till Sverige
 • Barockdans Menuett under ledning av danskonstnären Håkan Mayer
 • Dansa en bok i skolan med danspedagogen Sophia Färlin Månsson
 • Möt Institutets Dans i skolans vetenskapliga råd och nordisk forskning om dans i skolan
 • Det poetiska språket i skolmiljön – en workshop med den dansande arkitekten Frida Brismar Pålsson
 • ”Dans och konstruktion” med dansforskaren Isto Turpeinen från University of the Arts i Helsingfors,
 • Dansläraren - en ny lärarkategori
 • Inkluderande dans, kroppsligt lärande, estetiska läroprocesser, koreografiska processer och konstnärlig forskningsmetodologi med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik vid NTNU i Trondheim
 • Möten i Dans är en dansföreställning med bredd och elit. Urfolk, nyanlända och majoritetssamhället möts i dans när barn och ungdomar medverkar i samma dansföreställning som professionella danskonstnärer och musiker
 • Keynote speaker för den nordiska forskningskonferensen är mikrofenomenologen Bruna Petreca vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt Brasilien

Mer information
Bilder fria för användning finns på https://www.mynewsdesk.com/se/institutet-dans-i-skolan

Dans i skolan-biennalen hålls vartannat år. Sveriges sjätte Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Institutet Dans i skolan
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se
 

Mer information

Nyhetsarkiv