Loggan, röd med vit text

NYHETER

2019 > 03

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen. Nu ökar intresset för dans i skolan även i grundskolor i Stockholm. Regeringens rörelsesatsning och Stockholms stad ger ökade möjligheter för mer rörelse för barn och unga. Dans i skolan i Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms stads Spring i benen och Institutet Dans i skolan. 

Den 2 maj arrangeras en nätverksträff om dans i skolan för alla som startat dansprojekt och de som vill stärka dansen i sina skolor i Stockholms stad, välkommen!

Flera skolor i Stockholm har kommit igång eller ska starta dansprojekt med danslärare, t.ex. i Bromma, Rinkeby, Hjorthagen och innerstaden, bl.a. Storkyrkoskolan och Kungsholmens grundskola. Många skolor står i startgroparna för dansprojekt.

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Genom dansen som uttrycksform får eleverna utrycka sina egna idéer, tankar och känslor. Utöver den fysiska aktiviteten som dansen ger så får eleverna arbeta med eget skapande samt begreppen uttryck, inlevelse, fantasi, genus, kroppsmedvetenhet och identitet. ”Dansen ger så mycket mer än fysisk aktivitet. I dansen lär man känna sig själv och sina kamrater och man kan berätta sånt som inte går att säga med ord”, säger Cecilia Björklund Dahlgren. 

Nätverksträff 2 maj
Nätverksträffen den 2 maj på Kungsholmens grundskola kl. 13.00-16.00 riktar sig till alla som startat dansprojekt och de som vill stärka dansen i sina skolor i Stockholms stad. Det blir föreläsning, exempel och workshops samt erfarenhetsutbyte: 

Kompetensutveckling med praktik och teori i samverkan

  • Dansens betydelse för barns utveckling och lärande
  • Eget skapande med fantasi, uttryck och inlevelse i fokus 
  • Hur kan dans i skolan gå till? Elever från Kungsholmens grundskola dansar under ledning av Ida Sandor
  • Parallella workshops där vi provar på hur man som lärare själv kan arbeta med dansen i skolan. Vi dansar och talar om mål, metoder och musikval
  • Hur kan dansen stärkas i skolan? Idéer, erfarenhetsutbyte och konkreta förslag t.ex. treåriga dans i skolan-projekt
  • Dans och integration samt dans och språkutveckling

Medverkande
- Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid LTU
- Ida Sandor, danslärare och koordinator för danslärarna inom Dans i skolan-projektet i Stockholm
- Skolklass från Kungsholmens grundskola
- Idrottslärare vid Kungsholmens grundskola
- Ulrika Nilsson, Stockholms stads projekt Spring i benen

Anmälan
Nätverksträffen är kostnadsfri och vi bjuder också på kaffe och smörgås. Anmäl er så snart som möjligt här. Begränsat antal platser – först till kvarn.

Mer information
Informationsblad om 2 maj
Om Dans i skolan i Stockholm

Välkomna!
Institutet Dans i skolan och Spring i benen

Om ni vill komma igång med erbjudandet om DANS I SKOLAN, ta kontakt med dansläraren Ida Sandor,  tel. 072-2512733, ida_sandor@hotmail.com

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Barnen från sameskolorna tar plats i samhällsutvecklingen när de intar Kirunas nya stadshus med Vinterdans 14 mars kl. 17.00. Elever från sameskolorna i Karesuando, Kiruna och Gällivare samt elever från Stockholm intar nya stadshuset i Kiruna Kristallen och manifesterar barns rätt till dans, kultur, hälsa och lärande.
 
Barnen från sameskolorna hyllar vintern och årstidsväxlingarna med dans och visar bl.a. koreografierna: Vinterdansen, Snöbollarna, Järv och ripor, Flaggan, Rendansen, Hjärtat, Granen och Flamenco.

Fantasi, inlevelse och uttryck
”Barnen tar plats i samhällsutvecklingen med sin dans. När barnen själva får skapa dans och fördjupa sig i konstnärliga processer utvecklar de fantasi, inlevelse och uttryck. I dansen kan man uttrycka sånt som inte går att säga med ord och man lär känna sig själv och varandra, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
”Dansen och musiken når vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår och kan bidra till ökad empati och livskvalitet. Dessa kan även påverka inlärning och minska smärta”, säger Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan och kulturhälsoforskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI samt vid Uppsala Universitet.

Hoppsadiplom 
Barn från skolor och förskolor i Kiruna och från sameskolorna kommer i samband med Vinterdansen få möjlighet att öva hoppsasteg och få dansa i stadshuset och få ett hoppsadiplom. Under 2019 intar Institutet Dans i skolan olika miljöer i samhället med hoppsasteg, som är ett av grundstegen i dans.
 
Dans i skolan-manifestationen med Vinterdansen i Kirunas stadshus arrangeras av Stiftelsen Institutet Dans i skolan och Sameskolstyrelsen i samarbete med Kiruna kommun
 
Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och
professor i danspedagogik vid LTU, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Etiketter: dans i skolan
Foto: Patrik Häggkvist Foto: Patrik Häggkvist

"Det är ett drömyrke att vara danslärare", så sammanfattar dansläraren Malin Morin hur det är att arbeta som lärare i dans i skolan. Här berättar danslärare om yrket och vad de har lärt sig på danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 15 april är sista ansökningsdatum till utbildningarna som börjar till hösten!

Intresset för dans i skolan ökar, 97% av de examinerade danslärarna har arbete tre månader efter avslutade studier visar kartläggning. Att vara ämneslärare i dans erbjuder ett spännande yrkesliv i gymnasieskolan, grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra sammanhang utanför skolans värld. Det finns en stor efterfrågan efter utbildade danslärare.

Malin Morin Malin Morin

”Tack vare danslärarutbildningens unika möjligheter att kombinera teori och praktik från förskole- till gymnasieår har jag idag mitt drömyrke som danslärare i Stockholm och känner mig trygg i min roll som danslärare i mötet med elever i alla åldrar. De roligaste fem åren i mitt liv gav mig verktyg för att bli precis den danslärare jag vill vara, utvecklade mig som person likväl som pedagog och skänkte mig vänner för livet”.
Malin Morin är lärare i dans och engelska och arbetar som danslärare och samordnare för Skapande Skola i Salems Kommun. Hon undervisar i dans i förskolan och grundskolan där eleverna bland annat får prova på danssagor och dansmatte. Malin intresserar sig för området dans och integration i skolan och arbetar med ett nätverksbyggande dansprojekt mellan nyanlända elever i Stockholm och barn från sameskolorna.

Jenny Jungebro Jenny Jungebro

”Arbetet är kreativt och utvecklande och det är otroligt inspirerande att få följa olika elever i deras dansträning och dansutveckling.”
Jenny Jungebro är danslärare vid det estetiska programmet på en gymnasieskola i Luleå. Hon arbetar också i Luleå Rytmik och Balettförening, Piteå musik och dansskola, Studieförbundet vuxenskolan i Piteå samt periodvis på Danslärarutbildningen vid LTU.

Michaela Brandt Michaela Brandt

”Danslärarutbildningen i Piteå har gjort det möjligt för mig att få arbeta med dans i olika former. Det är en stor förmån att varje dag få dela mitt intresse med eleverna. Arbetsdagarna är varierande och fyllda av kreativitet och dansglädje.”
Michaela Brandt är lärare i dans och svenska. Hon har fast tjänst på en gymnasieskola i Gävle där hon undervisar i dans på estetiska programmet
samt kurser i svenska. Hon undervisar även på Kulturskolan i Gävle.

Ida Sandor Ida Sandor

”På Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet fick jag verktygen att undervisa och utvecklas på många olika nivåer vilket gör att jag kan vara verksam inom många fält.
Den kunskapsbredden värderar jag högt.  Danslärarutbildningen i Piteå gav mig också möjlighet att uppfylla och stå stadigt i mina drömmar. Att dansa och undervisa i olika åldrar ger mig massor med energi och glädje. Skolans olika linjer och kreativa stämning är en stor inspirationskälla värd att utnyttja.”

Ida Sandor har en examen i dans och historia. Hon arbetar som danslärare i
Skärholmen på Västerholms friskola med inriktning dans, språk och identitet för årskurs
F-9. Ida har tillsammans med Skapande skola startat ett projekt som heter Dans, språk
och identitet. Ida arbetar också som danslärare i skolor i Stockholm inom ramen för
stadens satsning på Spring i benen för att fler skolor ska få dans på schemat.

Emilie Königsson Jonsson Emilie Königsson Jonsson

"Det är fantastiskt att vara danslärare för att jag får följa barn och ungdomars utveckling genom dansen och berika dem med ett, för vissa helt nytt, språk och sätt att uttrycka sig. Utbildningen vid LTU gav mig möjligheten att kunna undervisa dans i alla åldrar, från förskolan till gymnasiet. Så här några år efter examen är jag väldigt tacksam för all praktik som gjorde att jag kände mig väl rustad för verkligheten och tryggt kunnat fortsätta utveckla min roll som lärare. "
Emilie Königsson Jonsson jobbar på Kulturskolan i Flen där hon har danskurser för barn och ungdomar i åldrarna 6-22 år samt är ute på Skapande skola och Skapande förskola. Emilie är även koreograf för kulturskolans musikallinje där de sätter upp en större produktion varje läsår.  I år har Emilie arbetat med Skapande skola-projektet ”Dans som språk” och bland annat dansat mänskliga rättigheter. 

Anne Murelius Anne Murelius

"Jag älskar att vara danslärare eftersom det ger mig möjlighet att jobba med dans på så många olika sätt.  Att få jobba med kropp, rörelse, musik och uttryck i mötet med människor i olika åldrar stimulerar mig och ger mycket energi tillbaka. Att få vara kreativ på jobbet är fantastiskt och att få möjlighet att kunna kombinera det med mitt intresse för hälsa i olika former känns utvecklande! Eftersom utbildningen innefattade både grundskolan och gymnasiet fick jag med mig erfarenhet av dans med barn och ungdomar i olika åldrar, vilket har gett mig en bredd och trygghet att stå på för att våga anta de möjligheter och utmaningar jag fått möjlighet till efter examen. Danslärarutbildningen vid LTU har hjälpt mig att forma och hitta min identitet som danslärare. Jag brinner för att alla ska ha rätt att möta dans, även de målgrupper som tidigare inte varit prioriterade, exempelvis barn i skolan och seniorer. Denna värdegrund tror jag att mina erfarenheter som student i Piteå lade grunden till.
Studietiden gav också möjlighet till många roliga projekt med andra studenter och program vid sidan av studierna. Dessa samarbeten har hjälpt mig i mitt arbete med föreställningar på mina olika arbetsplatser, guld värt!"

Anne Murelius arbetar med dans på flera olika platser och i flera sammanhang. Inom Kulturskolan i Filipstads kommun är Anna med och startar upp dansverksamheten igen och hon undervisar även på en dansstudio där jag håller kurser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer, Dans för personer med Parkinsons sjukdom, Dans för seniorer 60+ samt Showjazz. I nuläget undervisar Anna även studenter på Ämneslärarutbildningen i Idrott och Hälsa vid Örebro Universitet.

Katla Nelander Katla Nelander

"Jag tycker det känns så lyxigt att få jobba med det jag brinner mest för hela dagarna - dansen! Jag får följa barn och ungdomar i deras utveckling, både som människor och som dansare. Vissa vill ha ett avbrott från sin vardag för att dansa tillsammans med kompisar och ha kul, medan andra vill kämpa för att ha dansen som yrke. Vi kämpar tillsammans, skrattar tillsammans och ibland gråter vi tillsammans. Att få dansa med dessa barn och ungdomar, se dem kämpa och till slut lyckas, se deras glädje på scenen och dela en del av deras liv är den bästa gåva du kan få. 
Jag är väldigt glad att min utbildning i Piteå innehöll både dans för gymnasiet och dans för yngre barn. Det är till största del yngre barn jag träffar i mitt arbete och jag hade inte alls varit lika förberedd för det annars. Jag tycker det är fantastiskt att vi hade dansträning i både balett, jazzdans och modern/nutida dans genom hela utbildningen och att jag kunde få med mig didaktik i två genrer. Alla olika utbildningar på Musikhögskolan öppnar också upp för många roliga samarbeten - en del ingår i utbildningen, många fler finns att delta i om tiden finns. SMASK är skolan största produktion där alla program medverkar - missa inte det!"
Katla Nelander jobbar på tre olika ställen som danslärare. På Kulturskolan i Lomma undervisar hon 6-10-åringar i skapande dans på kvällstid och kommunens 8-åringar i Dans i skolan. På Dansfabriken i Ängelholm tränar hon barn från 6 år och uppåt i balett på kvällstid. Min tredje arbetsgivare är Apelrydsskolan i Båstad. Det är en gymnasieskola med musikalprogram.  Katla menar att fördelen med att ha så olika arbeten är att hon får väldigt stor variation under arbetsveckan som aldrig blir tråkig!

Jenny Strandberg Jenny Strandberg

"I en allt mer teoretisk skola får min undervisning gynna de elever som är mer praktiskt lagda. Jag får möjlighet att hjälpa ungdomar utveckla självtillit och självförtroende. Dansen är ett fantastiskt uttrycksmedel och den hjälpte mig för många år sedan. Nu får jag möjligheten att hjälpa andra."
Jenny Strandberg driver idag inriktning dans på estetiska programmet vid Örnsköldsviks gymnasium. 

Marlene Garcia Strandgren Marlene Garcia Strandgren

"Att utbilda mig till danslärare var ett av mina bästa val i livet som jag har gjort. Det som inspirerar mig varje dag är att jag får jobba med elever som får mig att utvecklas både som danslärare och medmänniska. Jag ställs ständigt inför nya roliga utmaningar och ingen dag är den andre sig lik. Ett av mina stora passioner är att jobba med utåtriktad verksamhet där jag får se mina elever jobba mot ett gemensamt måla, växa i sin dans och ge sig hän i sitt uttryck."
Marlene Garcia Strandgren arbetar idag heltid på Solna kulturskola som danslärare. Hon har tidigare, under studieåren i Piteå, bl.a. jobbat som danslärare i Skellefteå dans och Balettförening, Luleå balett och rytmik samt haft heltidsanställningar som danslärare på Fritidshem i Sundbyberg och Nacka. 

Sök utbildning!
Här kan du utbilda dig till danslärare i skolan

Dans, Göteborgs universitet
Danspedagog, Karlstads universitet
Danslärarutbildning, Luleå tekniska universitet
Ämneslärare i dans, Dans- och Cirkushögskolan

Ansökan öppnar 15 mars och sista ansökningsdatum är 15 april. Sök på www.antagning.se