Loggan, röd med vit text

NYHETER

2020

Coronaviruset har kastat in oss alla i en svår situation och därför flyttas den nationella Dans i skolan-biennalen från maj till 13-14 oktober i Piteå.

Vi hoppas att ni alla har möjlighet att delta och vill be er boka in dessa datum i era kalendrar!

Här kan ni se programpunkterna för Biennalen 2020: www.dansiskolan.se/biennal2020

Läs gärna vår artikel "Dans för ett hållbart samhälle". Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra.

Här kan du anmäla intresse för att delta i Dans i skolan-biennalen och få mer information via utskick!

Varmt välkomna till Piteå i oktober!

Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Det skriver arrangörerna bakom den sjunde Dans i skolan-biennalen i ett debattinlägg i Piteå-tidningen.

Precis som dansen är hållbar utveckling en process. Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Ju mer vi förtydligar dansens relevans i relation till FN:s globala mål för hållbar utveckling, desto bättre förutsättningar skapar vi för ökad inlärning, förbättrad hälsa samt ökad tillit till att vi alla kan vara med och påverka vår egen och planetens överlevnad.

Läs hela inlägget.

Debattinlägget är skrivet av Anna Lindqvist, universitetslektor i pedagogik och biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, Eva Bojner Horwitz, ordförande för Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd., Björn Sprängare, ordförande för Institutet Dans i skolan.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Dans på skolschemat, Agenda 2030 med hållbarhetsmål som koreograferas, workshops i dans och jojk, dans och språkutveckling, balett, jazzdans och streetdans, dans i förskolan och på gymnasiet, värdegrund, kroppslig integritet, samtyckeskultur och jämställdhet, forskning om dans, Norrdans och Våroffer, konst och vetenskap i samverkan. Programmet för årets Dans i skolan-biennal "Dans, hälsa och lärande" 6-7 maj i Piteå innehåller så mycket spännande!

Här kan du läsa mer och anmäla intresse för att få informationen direkt på mailen när anmälan till workshops och seminarier öppnar. Välkommen till Piteå!

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort, skriver Tidningen Förskolan i en artikel.

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, KMH. Hon är kulturhälsoforskare samt medgrundare av Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan i somras är hon även ordförande för Dans i skolans vetenskapliga råd.

Läs hela artikeln i Tidningen Förskolan.

Foto: Hans-Olof Utsi Foto: Hans-Olof Utsi

Institutet Dans i skolan samlar på exempel på dans i skolan för inspiration, erfarenhetsutbyte och för att kunna hålla kontakt med de som arbetar med dans i skolan. Här kan ni fylla i om ni har dans i skolan och berätta mer om hur ni arbetar.

Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Intresset för dans i skola och förskola ökar och fler får nu tillgång till dansen som uttrycksform.

Etiketter: dans i skolan

Mer information

Nyhetsarkiv