Loggan, röd med vit text
Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst i både skola och förskola. 
att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.Vi arrangerar biennaler, mötesplatser, sommarakademier, workshops m.m.  Anmäl dig till våra aktiviteter och läs mer om dem här!

Kontakta oss för att få reda på mer  om hur du kan ta del av vår verksamhet. Här berättar du om hur ni arbetar med dans i skolan.