Loggan, röd med vit text

Styrelse

Stiftelsen Institutet Dans i skolan leds av en styrelse som har ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av ledamöter från kulturområdet, danskonsten, Piteå kommun, privata aktörer och näringsliv.

Björn Sprängare, ordförande

Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Cecilia Björklund Dahlgren, ledamot

Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan. Representerar dansområdet.

Monica Johansson, ledamot
Har disputerat i matematik och lärande och är prefekt för institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Monica representerar inte enbart Luleå tekniska universitet med ansvar för Danslärarutbildningen i Piteå utan också universitetsvärlden i stort.

Anna Lindqvist, ledamot
Har disputerat i pedagogiskt arbete med avhandlingen Dans i skolan om genus, kropp och uttryck är universitetslektor och arbetar som biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Anna har kunskaper inom Dans i förskolan och hon representerar dans, danspedagogik och forskning inom området Dans och lärande.

Ylva Sundkvist, ledamot
Kommunchef i Piteå, och tidigare divisionschef för Närsjukvården i Norrbottens läns landsting representerar stiftaren Piteå kommun. Ylva representerar inte enbart Piteå kommun utan också kommunal och regional verksamhet i stort.

Elisabeth Sörhuus, ledamot
Tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under  alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor. Representerar skolan.