Loggan, röd med vit text

Universitet & Högskolor med dans

Dans- och Cirkushögskolan

Ämneslärarprogram i dans 300 hp

Göteborgs universitet
Dans
Ämneslärarprogrammet i dans

Högskolan Dalarna

Konstens betydelse för hälsan, 10 hp

Högskolan i Kristianstad

Boll, gymnastik, dans och musik som motoriska redskap, 7,5 hp

Karlstad universitet

Danspedagogprogram (120 hp)
Kurser inom Dans, 7,5-60 hp

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning med dansinriktning, 210-330 hp

Dans i skolan 7,5 hp

Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarprogrammet med inriktning mot dans för skolår F-6, 240 hp

Dans och rörelse i skolan, 7,5 hp

Malmö högskola

Barn, musik och rörelse - rytmik som metod I, 15 hp

Mälardalens högskola

Förskollärarprogrammet, Nacka, Estetisk profil 210 hp 

Stockholms Musikpedagogiska Institut
Skapande dans 3 – Kropp, identitet och hälsa 10 hp
Skapande dans 10 hp
Dansa i skolan 7,5 p

Stockholms universitet

Dans och rörelse i skolan

Dans för skolår F-6

Dans för skolår 6-9

Lärarprogrammet med inriktning mot dans för skolår F-9

Umeå universitet

Dans, lek och rörelse, 15 hp

Örebro universitet

Exercitier: Dans, fortsättningskurs