Loggan, röd med vit text

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Institutet Dans i skolan inspirerar och stödjer kommuner, skolor och högskolor, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. 

att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.Vi arrangerar biennaler, mötesplatser, sommarakademier, workshops m.m.  Anmäl dig till våra aktiviteter och läs mer om dem här!

Kontakta oss för att få reda på mer om oss och hur dans i skolan kan gå till på din skola och hur du kan ta del av vår verksamhet.